Udruga kao kupac proizvoda OPG-a

Udruga kao kupac proizvoda OPG-a

Primili smo upit udruge koja naručuje od lokalnih OPG-a koji nisu izdavali račun za svoje proizvode. Je li to ispravno te kako udruga treba postupiti u tom slučaju? Mora li OPG izdati račun? Za prodane poljoprivredne proizvode OPG je obvezan...

Više…