OBVEZA IZVJEŠTAVANJA O BROJU VOLONTERA I VOLONTERSKIH SATI U FINANCIJSKOM GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22) propisuje obvezu sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja (GFI).
GFI izrađuju i predaju i udruge koje vode jednostavno i udruge koje vode dvojno knjigovodstvo. Izvještaji onih udruga koje vode dvojno knjigovodstvo razlikuju se po opsegu i strukturi od udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo.
Rok za predaju GFI je 60 dana od završetka prethodne poslovne (kalendarske) godine što je uobičajeno 01. ožujka.  Članak 29. ovog Zakona navodi da financijski izvještaj predstavlja: izvještaj o stanju i strukturi, te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda.

Tako se u gore navedenom roku na FINU predaje:
–              Bilanca na obrascu BIL-NPF
–              Izvještaj o prihodima i rashodima na obrascu PR-RAS-NPF

Obrazac BIL-NPF sadrži podatke o vrijednostima i obujmu imovine, svim obvezama i potraživanjima i  vlastitim izvorima (viškom ili manjkom).
Obrazac PR-RAS-NPF sadrži podatke o svim prihodima i rashodima, stanju novčanih sredstava, priljeve i odljeve sa računa i blagajne, prosječan broj radnika, broj volontera i volonterskih sati te vrijednosti investicija u novu dugotrajnu imovinu.
GFI priprema i sastavlja knjigovođa (interni – zaposlen u udruzi ili vanjski knjigovodstveni servis s kojim udruga ima potpisan ugovor) te je njegova obveza dobiti sve potrebne informacije za izradu godišnjeg financijskog izvještaja od odgovorne osobe u udruzi.
Udruga je u obvezi unijeti podatke o broju volontera i volonterskih sati u GFI a koji se nalaze u obrascu PR-RAS-NPF:
 Podaci o broju volontera i ostvarenih volonterskih sati obvezni su podaci financijskog izvještaja i trebaju biti usklađeni (po brojevima volontera i volonterskih sati) s godišnjim izvještajem koji se prema važećem Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21) u Članku 33. propisuje da je svaki organizator volontiranja dužan dostaviti o volontiranju. Izvješće se podnosi Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) koje je nadležno tijelo za praćenje provedbe Zakona o volonterstvu i pravilnika o načinu izvještavanja.

Rok za predaju izvješća Ministarstvu rada je svake godine 31. ožujka za prethodnu godinu a izvješće se podnosi preko aplikacije na web stranici Ministarstva.  Izvješće sadrži opće podatke o organizatoru volontiranja, podatke o volonterima kao i vrstama aktivnosti/usluga koje su volonteri obavili za određeno izvještajno razdoblje te troškovima povezanim s volontiranjem (podatak o troškovima povezanih s volontiranjem se također „izvlače“ iz financijskog godišnjeg izvještaja).

Sve ovo upućuje na važnost komunikacije i suradnje knjigovodstva i osoba odgovornih za zastupanje udruge odnosno osoba odgovornih za izvještavanje u udruzi ili drugoj neprofitnoj organizaciji.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva