MARKETING U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Udruge sve češće strateški planiraju svoj razvoj kao organizacije i kao projektno usmjerenog poslovnog subjekta. U izradi strategije vrlo često se pojavljuju pitanja o prilozima i „dodacima“ strateškom dokumentu. Osim zakonski obveznih operativnog i financijskog plana, korisno je izraditi i plan odnosa s javnošću ali i marketing plan organizacije za konkretno strateško razdoblje.

Marketing neprofitnih organizacija je proces planiranja i implementacije strategija kako bi se promovirali ciljevi i aktivnosti organizacije, privukli donatori, volonteri i druge ključne dionike, te osigurala podrška za ostvarenje njihove misije. Iako se svrha neprofitnih organizacija razlikuje od komercijalnih organizacija (kao što su stvaranje promjena u društvu, humanitarni rad, pomoć skupinama kojima prijeti društvena isključenost, zaštita okoliša itd.), marketing i dalje igra ključnu ulogu u postizanju njihovih ciljeva.

Ovo su ključni aspekti marketinga neprofitnih organizacija:

1.         Podizanje svijesti: Jedan od glavnih ciljeva je informiranje ljudi o problemu ili pitanju koje organizacija želi riješiti. To se može postići putem medija, društvenih mreža, događanja, kampanja i drugih marketinških alata.

2.         Prikupljanje sredstava: Budući da neprofitne organizacije u velikoj mjeri ovise o donacijama, marketinške strategije usmjerene su na privlačenje donatora. To uključuje kampanje prikupljanja sredstava, direktni marketing, crowdfunding, i druge oblike komunikacije i razvoja suradnje s potencijalnim donatorima.

3.         Angažiranje volontera: Marketing se također koristi za privlačenje volontera koji mogu doprinijeti ostvarivanju misije organizacije. Organizacija može, primjerice, promovirati volonterske programe putem društvenih mreža, web stranica, ili organiziranja događanja za moptiviranje volontera na sudjelovanje.

4.         Povezivanje s dionicima: Neprofitne organizacije u provedbi aktivnosti a naročito projekata, surađuju s različitim dionicima poput ustanova u lokalnoj zajednici (društveni domovi i domovi kulture, puča učilišta, galerije i muzeji, jedinice lokalne samouprave, drugih udruga i neprofitnih organizacija, pa i predstavnika poslovnog sektora. Marketing se koristi kako bi se izgradio i održao odnos s ovim dionicima.

5.         Izgradnja brenda: Kao i u poslovnom profitnom svijetu, brendiranje je važno i za neprofitne organizacije. Brendiranje se odnosi na stvaranje prepoznatljivog identiteta organizacije, što uz predani radm značajne promjene u društvu, motivirane volontere i entuzijazam članstva, može dodatno pomoći u privlačenju podrške i povjerenja dionika.

6.         Mjerenje učinkovitosti: Kao i u bilo kojem području marketinga, mjerenje uspješnosti kampanja je ključno. Neprofitne organizacije prate rezultate svojih marketinških aktivnosti kako bi vidjele što djeluje, i treb azadržati a što manje djeluje ili ne djeluje i treba poboljšati, promijeniti ili ukinuti.

Marketing neprofitnih organizacija ne govori samo o prodaji proizvoda ili usluga, već o stvaranju svijesti javnosti ili ciljane populacije, poticanju akcije u zajednici ili društvu i izgradnji podrške za humanitarne, društvene ili ekološke ciljeve. Ovi marketinški napori pomažu neprofitnim organizacijama da ispunjavaju svoju misiju i doprinesu pozitivnim promjenama u društvu.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva