Aktivni građani

Projekt: „IskustVO života – Moja mladost za aktivnu starost“

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2)

Europska unija

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partneri: Medicinska škola Bjelovar, Agencija lokalne demokracije Sisak i Savez za pravedno društvo

Ciljna skupina: organizacije civilnoga društva, djeca i mladi (15-19 godina), volonteri u lokalnoj zajednici

Ciljevi projekta: 

Opći cilj projekta: Doprinijeti reformi društvenog i demokratskog razvoja u RH putem provođenja inovativnih oblika volontiranja mladih i njihovog uključivanja u koncept međugeneracijske solidarnosti u lokalnim zajednicama s visokim indeksom nerazvijenosti

Specifični ciljevi:

 1. Povećati broj organizatora volontiranja srednjoškolske populacije i broj mladih volontera – učenika srednjih škola u lokalnim zajednicama gradova Bjelovara, Siska i Zagreba
 2. Povećati broj korisnika volontiranja u ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi u tri lokalne zajednice
 3. Utjecati na razvoj javne svijesti o važnosti i vrijednosti održivih volonterskih programa u školama

Očekivani rezultati: 120 volontera bit će uključeno u volonterske aktivnosti kroz 3.420 volonterskih sati u ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi za 600 korisnika; u projektu će sudjelovati 90 učenika srednjih škola, 12 zaposlenika udruga prijavitelja i partnera te srednjih  škola u Zagrebu, Bjelovaru i Sisku, broj organizatora volontiranja je 6 organizacija

Područje provedbe: Gradovi Bjelovar, Sisak i Zagreb

Vrijeme trajanja: 1.6.2017.- 31.05.2019.; 24 mjeseca

Proračun projekta:  1.047.426,72 kn

Kratki opis projekta: CCI će s partnerima doprinijeti reformi društvenog i demokratskog razvoja u RH provedbom inovativnih oblika volontiranja mladih i međugeneracijske solidarnosti u lokalnim zajednicama volontirajući u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi. Planiramo povećati broj

organizatora volontiranja – organizacija civilnoga društva i obrazovnih ustanova (6), djece i mladih,  učenika srednjih škola u tri grada RH  i broj volontera u lokalnim zajednicama Bjelovara, Siska i Zagreba(ukupno 120 volontera) koji će ukupno obuhvatiti 600 krajnjih korisnika koji borave u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi u ciljanim gradovima. Tijekom projekta provest će se izobrazba zaposlenika prijavitelja, partnera i ustanova za upravljanje volonterima čime će se steći preduvjeti za multipliciranje projektnih rezultata jer se očekuje da će 12 zaposlenika raditi na organiziranju volontera u budućim projektima.

Kontakt za više informacija: Mirela Despotović info@cci.hr; Marija Brebrić volonteri@cci.hr

Projekt: “Izrada programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2017.-2019.”

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Program: A3: Lokalni i regionalni programi za mlade
Nositelj projekta: Bjelovarsko-bilogorska županija
Partneri: Centar za civilne inicijative, Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva, Savez za pravedno društvo
Ciljne skupine: mlade osobe od 15 do 29 godina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Specifični ciljevi projekta:

 1. Poticati mlade za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema kroz sudjelovanje u izradi Programa i aktivnu ulogu u njegovoj provedbi
 2. Podizati razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u loklanoj zajednici kroz aktivno sudjelovanje udruga mladih i za mlade u Programu (u donošenju i provedbi)
 3. Poticati organizacije civilnoga društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Područje provedbe:

Bjelovarsko-bilogorska županija – lokalna politika za mlade

Zemljopisno područje provedbe: Bjelovarsko-bilogorska županija, Splitsko-dalmatinska županija
Vrijeme trajanja: 12 mjeseci
Proračun projekta: 55.360,00 kn

Kratki opis projekta: Nositelj ovog projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, koja je kroz suradnju s udrugama na području Županije uvidjela potrebu izrade Programa za mlade na razini cijele Županije. Izradom Programa za mlade kao strateškog okvira pridonijet će se osnaživanju udruga mladih i za mlade te osnaživanju jedinica lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. U toj aktivnosti sudjeluje Centar za civilne inicijative s kojim BBŽ niz godina surađuje na osnaživanju udruga i aktivnog građanstva.

Kroz projekt će se provesti sljedeće aktivnosti koje će provoditi nositelj i partneri u projektu:

 • istraživanje i analiza potreba mladih
 • organizacija tribina u svim gradovima Županije pod nazivom “Potrebe, problem i potencijal mladih u BBŽ”, a na njima bi bile obuhvaćene teme: strateški planovi za mlade, aktivno građanstvo, volontiranje, nezaposlenost mladih u ekonomiji 21. stoljeća, održivi razvoj i pravedno društvo.
 • studijsko putovanje splitskoj udruzi Zdravi grad, koja je primjer dobre prakse, a s ciljem preslikavanja dobrog primjera u BBŽ i lokalnu zajednicu
 • promotivne aktivnosti: izrada promotivnih materijala, novinskih članaka, letaka i izrada video materijala
 • aktivnosti povezivanja savjeta mladih na području BBŽ te poticanja njihovih osnivanja u gradovima i općinama u Županijama gdje još nisu osnovani.
Projekt: “Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a)”

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Program: Prioritetno područje 3: Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba
Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative
Partner: Agencija lokalne demokracije Sisak, Savez za pravedno društvo
Ciljne skupine: starije osobe volonteri i starije osobe aktivne u lokalnoj zajednici

Specifični ciljevi projekta:

 1. Povećati pravnu zaštitu i informiranost starijih osoba u gradovima Karlovcu, Zagrebu, Sisku i Bjelovaru
 2. Povećati informiranost i senzibiliziranost javosti za pravnu i socijalnu problematiku starijih osoba
 3. Povećati razinu volontiranja i socijalne uključenosti starijih osoba u aktivan život lokalne zajednice

Područje provedbe:

 1. Zaštita ljudskih prava
 2. Razvoj civilnog društva i volonterstva
 3. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

Zemljopisno područje provedbe: područje gradova Karlovca, Siska, Bjelovara i Zagreba
Vrijeme trajanja: 12 mjeseci
Proračun projekta: 97.000,00 kn

Kratki opis projekta: Nositelj projekta, Centar za civilne inicijative i partneri, Agencija lokalne demokracije Sisak i Savez za pravedno društvo će u 4 hrvatska grada kroz 12 mjeseci izraditi i tiskati pravni vodič za pravnu zaštitu osoba treće dobi; organizirati 8 predavanja na temu prevencije i pravne zaštite starijih osoba, organizirati 8 tribina/okruglih stolova na teme važne za pravnu zaštitu, ali i integraciju starijih osoba u život zajednice; održati 4 mini konferencije za stručnu javnost o tzv. Active ageing (Aktivno starenje) primjerima dobre prakse u RH i svijetu, snimiti jedan edukativno-promotivni film za potrebe provedbe medijske kampanje u cijeloj Republici Hrvatskoj zbog gledanosti TV mreža, pokrenuti volonterski program u svakom gradu i osigurati najmanje 40 dugoročnih volontera, provesti 8 volonterskih akcija u 4 grada sa svrhom integracije starijih u život zajednice, u kojima će sudjelovati više stotina starijih i njihovih sugrađana, organizirati mjesečne edukativno-kreativne radionice na kojima će starije osobe stjecati nova znanja i vještine kojima će se prevenirati nasilje u obitelji i izvan nje, povećati kvaliteta starijih osoba koji žive u svojim domovima i na taj način poduzeti mjere za njihov ostanak u svojim domovima.

Projektom će nositelj i partneri kroz osnivanje lokalnih Klubova 60+ pokazati da organizacije civilnoga društva mogu uspješno pokrenuti i održati program zaštite i brige za svoje starije sugrađane kao oblik izvaninstitucijske usluge.

Projekt: “Trenutak sa mnom”

Centar za civilne inicijative proveo je u Karlovcu projekt “Trenutak sa mnom”, koji je medijski nosio naziv “Tjedan pozitivne energije”, a održavao se u Karlovcu od 25. do 29.10.2016. godine. Projekt je osmišljen u sklopu novoga programa Centra za civilne inicijative “I dalje aktivni – Program volontiranja osoba treće dobi”, a proveden je uz podršku donator RWE d.o.o.

Program: Donacijski natječaj „Umirovljenici i RWE u akciji!“
Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Trajanje projekta: 25.-29.10.2016.

Opis projekta:

“Trenutak sa mnom” je projekt koji starije osobe u Gradu Karlovcu potiče na aktivno starenje i pruža im mogućnost sudjelovanja u aktivnostima lokalne zajednice kako bi pokazali svoju snagu, energiju, kreativnost i domišljatost te na taj način rušili predrasude da je starenje bolno i teško te isključivo. Kroz aktivnosti „Tjedna pozitivne energije“ građani treće dobi Karlovca i okolice imali su priliku dobiti saznanja o pravilnoj prehrani u zrelim godinama, o aktivnom vježbanju kroz primjer nordijskog hodanja, obići staru gradsku jezgru uz stručno vodstvo, naučiti kako se zaštititi od napada te se zabaviti uz ples i zabavne igre. Također, sudionici su dobili brošure o načinima zaštite te o pravilnoj ishrani i vježbanju.

Projekt: “HIRE US! – Young and highly educated people” / “ZAPOSLITE NAS! – mladi visokoobrazovani”

Centar za civilne inicijative projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Program: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
Partneri: Centar za civilne inicijative Zagreb, Institut za istraživanje tržišta rada Zagreb, Regionalna razvojna agencija BBŽ
Ciljne skupine: 60 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba (od 20 do 29) godina s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i 20 savjetnika iz HZZ PU Bjelovar

Specifični ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti visoko obrazovanih nezaposlenih osoba u BBŽ. Specifični ciljevi projekta uključuju povećanje zapošljivosti visokoobrazovanih osoba u BBŽ kroz rad na EU projektima i programu napredne IT tehnologije, te povećanje zapošljivosti i samozapošljivosti visokoobrazovanih osoba kroz trening poduzetništva. Projektom su predviđeni treninzi i edukacije za odabrane polaznike ciljane skupine iz područja upravljanja projektnim ciklusom, poduzetništva i informacijske tehnologije.

Vrijeme trajanja: 12 mjeseci (24.2.2015.-24.2.2016.)
Proračun projekta: 106.650,50 EUR

Ključni rezultati projekta:

1. Visoko obrazovane nezaposlene osobe dodatno motivirane za sudjelovanje u radu na EU projektima;
2. Kod polaznika razvijene „soft skills“ i tehničke vještine kroz PCM edukacije i IT edukacije;
3. Povećana zapošljivost nezaposlenih osoba kroz razvoj poduzetničkih vještina i vještina pokretanja vlastitog poslovanja;
4. Poboljšani kapaciteti savjetnika HZZ-a za provođenje novih vještina traženja posla, uključujući pružanje podrške za ulazak u samostalno poduzetništvo;
5. Predstavljeni projektni prijedlozi LPZ-a BBŽ od strane polaznika PCM edukacija, 3 osobe zaposlene do kraja provedbe projekta.

Projekt: “Dvorište zajednice”

Centar za civilne inicijative sudjeluje u građanskoj akciji u partnerstvu s udrugom KA-MATRIX i udrugama koje djeluju u prostoru Male urbane zajednice (MUZA) u Karlovcu.

Program: Decentralizirani model financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade za poticanje partnerstva
Nositelj projekta: Udruga KA-MATRIX, Karlovac

Trajanje akcije: Male građanske akcije, akcija dovršena 31.8.2015. godine
Partneri: Centar za civilne inicijative Zagreb, Avadhuta – udruga za promicanje indijske kulture i vegetarijanstva, Orpheus – Udruga za poticanje kulture, Plesni centar Studio 23, Streličarski klub Dubovac, ZAKUD – Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije

Opis projekta:

U prostoru MUZA-e djeluje sedam udruga civilnog društva koja se bave suvremenim plesom, aktiviranjem zajednice, jazz festivalom, nezavisnom kulturom, a tu je smješten i vege restoran te Infoshop. Kako bi u toplijim mjesecima svi stanovnici grada Karlovca, a osobito oni u koji žive u staroj jezgri grada – Zvijezdi – mogli kreativno provoditi svoje vrijeme te se međusobno družiti i stvarati nove inicijative, izradit će se ljetna pozornica hortikulturno urediti dvorište MUZA-e te više “kutaka” za odmor, društvene igre i druženje. Sve aktivnosti koje organizacije civilnog društva iz MUZA-e provode, a koje se u ljetnim mjesecima mogu odvijati vani omogućit će veći doprinos za razvoj cjelokupne zajednice.


Projekt: “Diploma nije dovoljna”

Projekt dovršen u ožujku 2014. godine.
Projekt financira EU u sklopu IPA 2007.

Program: Povećanje zapošljivosti visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba, u sklopu IPA, OP Razvoj ljudskih resursa.
Nositelj projekta: HZZ Područna služba Karlovac
Partner: Centar za civilne inicijative
Ciljne skupine: Visokoobrazovane, dugotrajno nezaposlene osobe u Karlovačkoj županiji, posebno nezaposlene mlade osobe.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Povećati zapošljivost visokoobrazovanih, dugotrajno nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji, sudjelovanjem na treninzima na temu Upravljanja projektnim ciklusom i radom na projektima financiranih od strane EU.
 2. Povećati zapošljivost i samo-zapošljivost visokoobrazovanih, dugotrajno nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji, sudjelovanjem na treninzima na temu Poduzetništva.

Područje provedbe: Karlovačka županija
Vrijeme trajanja: 18 mjeseci
Proračun projekta: 156.557,70 EUR

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren na povećanje društvene uključenosti i zapošljivosti ciljne skupine kroz sudjelovanje na „soft skills“ treninzima, koji će im pomoći da budu aktivniji u traženju zaposlenja i u lokalnoj zajednici. Tijekom projekta biti će organizirana dva tipa edukacija:  1. Upravljanje projektnim ciklusom i 2. Edukacija o poduzetništvu.

Za navedene edukacije će se korisnici moći opredijeliti na temelju stručne procjene njihovih preferencija i sposobnosti. Treninzi će biti osigurani za 60 polaznika, čime će se poboljšati njihov položaj na tržištu rada.

Nakon završetka treninga, polaznici će biti smješteni u javne i privatne institucije, u kojima će obavljati šestomjesečnu praksu uz podršku mentora. Tamo će primijeniti stečena znanja i usvojiti nova kroz konkretne zadaće. U ovoj fazi projekta će također imati individualne konzultacije s mentorima Centra za civilne inicijative, kako bi što bolje razvili projektne ideje i pripremili projektne prijedloge za financiranje iz fondova EU. Ovaj tip obrazovanja će omogućiti samostalnu izradu projekata financiranih sredstvima EU za državne i privatne ustanove, odnosno pokretanje vlastitog poduzeća.

Svi korisnici projekta koji su uspješno završili edukacije, biti će predstavljeni poslodavcima s područja Karlovačke županije, kako bi se dodatno pozitivno utjecalo na njihovu zapošljivost i uključenost u zajednicu.

Nositelj projekta je HZZ Područna služba Karlovac, u partnerstvu s Centrom za civilne inicijative.

Projekt: „U potrazi za demokracijom”

Projekt financira EU u sklopu IPA 2009

Program: „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“ u okviru IPA 2009 „Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija“

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partneri: Ženska grupa Vojnić, Vojnić
Most Perna, Topusko
Humanitarna organizacija “Breza”, Krnjak
Lokalna akcijska grupa Petrova gora, Gvozd

Ciljne skupine: Organizacije civilnog društva u pet ciljnih općina,
lokalne institucije (Centri za socijalnu skrb, škole, podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Specifični ciljevi projekta:
1. Izgraditi i razviti nove mehanizme zastupanja procesa demokratizacije u vezi sa manjinskom integracijom i povratničkim problemima u dvije županije od posebne državne skrbi kroz mrežu pet organizacija civilnog društva smještenim u pet gradova (5 info – točaka)
2. Povećati razinu integracije manjina i povratnika u lokalnim zajednicama dvije ciljne županije

Područje provedbe: Karlovačka županija, Sisačko – moslavačka županija

Vrijeme trajanja: prosinac 2011. – prosinac 2013.

Proračun projekta: 160.158,22 Eura

Kratki opis projekta: Projekt „U potrazi za demokracijom“ osmišljen je kako bi razvijao snage i sposobnosti pet organizacija civilnog društva u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Stoga će se kroz projekt osnovati i razvijati mreža pet organizacija (Centar za civilne inicijative, Lokalna akcijska grupa Petrova gora, Ženska grupa Vojnić, Humanitarna udruga Breza i Most Perna) koja će razvijati kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva kako bi pružili pomoć lokalnim zajednicama u vezi manjinske i povratničke integracije.

Da bi se povratnicima i manjinskom stanovništvu olakšao pristup potrebnim informacijama, osnovat će se pet info-točaka (Topusko, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Karlovac), u kojima će na tjednoj osnovi biti prisutni pravnik i socijalni radnik kako bi podržali i olakšali proces povratničke i manjinske integracije.

Organizacije uključene u projekt će dobiti temeljno obrazovanje kroz pet obrazovnih programa na temu povećanja vlastitih sposobnosti za zagovaranje položaja manjinskog i povratničkog stanovništva, s naglaskom na rodnu perspektivu i mlade. U ovo obrazovanje bit će uključeno 20 osoba iz 8 organizacija civilnog društva, predstavnici lokalnih institucija te predstavnici općinskih vijeća četiri ciljne općine.

U sklopu projekta će biti pripremljeno i tiskano 8.000 brošura koje će pokrivati pet tema važnih za proces povratka i integracije manjinskog stanovništva. Brošure će biti dostupne na info-točkama, lokalnim institucijama kao i u trećim zemljama u kojima potencijalni povratnici žive.

Organizacije civilnog društva motivirat će i mobilizirati mlade pripadnike lokalne zajednice kao i potencijalne povratnike za sudjelovanje u volonterskim akcijama s ciljem uključivanja građana svih etničkih skupina (uključujući manjine) u zajednički rad “za dobrobit zajednice”.

Za vrijeme ljetnih prazika bit će organizirana ljetna škola „Obrazovanje za civilno društvo“ u kojoj će sudjelovati 150-200 mladih kako bi saznali o svojoj ulozi i važnosti u civilnom sektoru, razvoju zajednice, procesu demokratizacije, zaštiti ljudskih prava, rodnoj perspektivi, aktivizmu mladih, te suradnji s predstavnicima lokalnih interesnih skupina i poduzeća. Tijekom ljetne škole, također će se organizirati kulturne i sportske aktivnosti kako bi se povećala socijalizacija mladih iz regije neovisno o etničkoj ili nacionalnoj pozadini. Mladi koji su sudjelovali u ljetnoj školi organizirat će nekoliko volonterskih akcija kako bi pružili nešto zajednici, tj. pomoći će osjetljivom stanovništvu u pripremi drva za zimu, organizirat će dječje aktivnosti, pripremat će predškolce za školske aktivnosti, pomoći će u vrtlarskim i radovima na polju i sl.

Grupa mladih će na ljetnoj školi napraviti film o svojoj viziji demokracije u lokalnim zajednicama i poboljšanju života manjinskog i povratničkog stanovništva, a bit će predstavljen na godišnjem Festivalu 4 rijeke koji se održava svakog rujna u Karlovcu. 300 primjeraka filma će se podijeliti mladima regije, te Srbije i BiH jer će film imati značajke pozivnice mladima izvan Hrvatske da se uključe u ljetne aktivnosti i potencijalno vrate svojim kućama u Hrvatsku.

Nositelj projekta je Centar za civilne inicijative u partnerstvu s Ženskom grupom Vojnić, udrugom Most Perna, Humanitarnom organizacijom “Breza” i Lokalnom akcijskom grupom Petrova gora.

Projekt: „Rad na području razvoja zajednice u Hrvatskoj: obrazovanje studenata i socijalnih radnika“

Program:  Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, Program MATRA

Nositelj projekta:  HAN University (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Faculty of Health and Social Studies

Partneri:  Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za socijalni rad

Centar za civilne inicijative

Ciljane skupine: studenti socijalnog rada, prijediplomski i poslijediplomski, svučilišni nastavnici, aktivisti organizacija civilnog društva koji rade u lokalnim zajednicama, socijalni radnici

Korisnici projekta: mjesni odbori i gradske četvrti, vođe u zajednici, stanovnici gradova Karlovac i Petrinja

Cilj projekta: Unaprijediti kvalitetu života u lokalnim zajednicama, povećati sudjelovanje građana i ravnomjerno vodstvo žena i muškaraca u zajednici kroz obuku u području razvoja zajednice za studente socijalnog rada i socijalne radnike

Specifični ciljevi projekta:

A) Unaprijediti obrazovanje u području  razvoja zajednice na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu kroz razradu kurikuluma za studente poslijediplomskog studija te proširenje metodologije za dodiplomske studente s naglaskom na rodnu osjetljivost

B) Ponuditi dodatnu obuku u području rada na razvoju zajednice socijalnim radnicima kao i razviti program ljetne škole za osiguranje programa obuke u budućnosti

C) Razviti novu metodu rada u području razvoja zajednice kroz dva pilot projekta u gradovima Karlovcu i Petrinji te na taj način ponuditi praktično iskustvo studentima i profesionalcima

Područje provedbe: Zagreb, Karlovac, Petrinja

Trajanje projekta: 2008-2011

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva