Aktivni građani

Program:             I DALJE AKTIVNI

Program je financiran financiran sredstvima dobivenim putem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2023. do 2025. godine iz proračuna Grada Zagreba.

Nositelj programa: Centar za civilne inicijative

Partneri: Knjižnice grada Zagreba, Dom za starije Trnje, Dom za starije Trešnjevka, Zaklada Zamah.

Ciljna skupina: osobe treće životne dobi

Ciljevi programa:

 1. Osigurati usluge starijoj populaciji u području jačanja kapaciteta i njihove zaštite i sigurnosti
 2. Povećati mogućnost cjeloživotnog učenja osoba treće životne dobi i drugih osoba u potrebi
 3. Osnažiti zajednicu i civilno društvo kroz društveno korisne aktivnosti sa osobama treće životne dobi

Očekivani rezultati:

Cilj 1:

Proširenje postojećih usluga i uvedene nove usluge za osobe treće dobi u dvije gradske četvrti grada Zagreba.
Sudjelovanje do 40 osoba u radionicama umnog treninga i poboljšati kapacitete usmjerene pažnje.

Do 50 osoba godišnje steći će znanje o povećanoj brizi za svoju sigurnost u kući.

Do 60 osoba godišnje steći će vještine i alate za učinkovito rješavanje stresa i konflikata u međuljudskim odnosima.
Podijeljeno će biti 500 letaka na temu sigurnosti, financijske pismenosti i psihološke samopomoći.

Cilj 2:

Do 40 osoba godišnje predstavit će svoje talente, hobije i interese u javnim prostorima grada.
U glazbeno edukativno kulturnim događanjima Zvukovi sjećanja sudjelovat će godišnje do 150 osoba.
Sudjelovat će do 10 glazbenika volontera godišnje u pripremi i provedbi glazbenih događaja.
Do 60 osoba sudjelovat će u kvizovima u javnim prostorima.
Najmanje 40 osoba steći će vještinu izrade prirodnih kućnih deterdženata.
U sajmovima razmjene sudjelovat će do 60 sudionika godišnje uz podršku do 10 volontera i 50 posjetitelja sajmova.

Cilj 3:

U 6 godišnjih akcija za povećanje doprinosa osnaživanju civilnoga društva u zagrebačkim gradskim četvrtima sudjelovat će 10-20 volontera.
U volontersko filantropske akcije pod nazivom Moj firtl uključit će se 10-20 mladih volontera.
Suradnju s ustanovama u lokalnoj zajednici koje pružaju usluge za osobe treće dobi razvit će 5- 10 organizacija civilnoga društva.
Izrađene će biti analize potreba osoba treće dobi u lokalnim zajednicama za 6 kvartovskih situacija.
Bit će provedeno do 10 informativnih tribina o radu organizacija civilnoga društva u kvartu.

Područje provedbe: gradske četvrti grada Zagreba i područje djelovanja Gradske knjižnica Zaprešić.

Vrijeme trajanja: 1.9.2023.2023. – 31.12.2025.

Proračun projekta: 13.500,00 eura godišnje

Kontakt za više informacija: Mirela Despotović, mirela@cci.hr , 098 612 386

Projekt: „IskustVO života – Moja mladost za aktivnu starost“

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2)

Europska unija

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partneri: Medicinska škola Bjelovar, Agencija lokalne demokracije Sisak i Savez za pravedno društvo

Ciljna skupina: organizacije civilnoga društva, djeca i mladi (15-19 godina), volonteri u lokalnoj zajednici

 

Ciljevi projekta: 

Opći cilj projekta: Doprinijeti reformi društvenog i demokratskog razvoja u RH putem provođenja inovativnih oblika volontiranja mladih i njihovog uključivanja u koncept međugeneracijske solidarnosti u lokalnim zajednicama s visokim indeksom nerazvijenosti

Specifični ciljevi:

 1. Povećati broj organizatora volontiranja srednjoškolske populacije i broj mladih volontera – učenika srednjih škola u lokalnim zajednicama gradova Bjelovara, Siska i Zagreba
 2. Povećati broj korisnika volontiranja u ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi u tri lokalne zajednice
 3. Utjecati na razvoj javne svijesti o važnosti i vrijednosti održivih volonterskih programa u školama

Očekivani rezultati: 120 volontera bit će uključeno u volonterske aktivnosti kroz 3.420 volonterskih sati u ustanovama zdravstvene i socijalne skrbi za 600 korisnika; u projektu će sudjelovati 90 učenika srednjih škola, 12 zaposlenika udruga prijavitelja i partnera te srednjih  škola u Zagrebu, Bjelovaru i Sisku, broj organizatora volontiranja je 6 organizacija

Područje provedbe: Gradovi Bjelovar, Sisak i Zagreb

Vrijeme trajanja: 1.6.2017.- 31.05.2019.; 24 mjeseca

Proračun projekta:  1.047.426,72 kn

Kratki opis projekta: CCI će s partnerima doprinijeti reformi društvenog i demokratskog razvoja u RH provedbom inovativnih oblika volontiranja mladih i međugeneracijske solidarnosti u lokalnim zajednicama volontirajući u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi. Planiramo povećati broj

organizatora volontiranja – organizacija civilnoga društva i obrazovnih ustanova (6), djece i mladih,  učenika srednjih škola u tri grada RH  i broj volontera u lokalnim zajednicama Bjelovara, Siska i Zagreba(ukupno 120 volontera) koji će ukupno obuhvatiti 600 krajnjih korisnika koji borave u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi u ciljanim gradovima. Tijekom projekta provest će se izobrazba zaposlenika prijavitelja, partnera i ustanova za upravljanje volonterima čime će se steći preduvjeti za multipliciranje projektnih rezultata jer se očekuje da će 12 zaposlenika raditi na organiziranju volontera u budućim projektima.

Kontakt za više informacija: Mirela Despotović info@cci.hr; Marija Brebrić volonteri@cci.hr

Projekt: “Izrada programa za mlade u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2017.-2019.”

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Program: A3: Lokalni i regionalni programi za mlade
Nositelj projekta: Bjelovarsko-bilogorska županija
Partneri: Centar za civilne inicijative, Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva, Savez za pravedno društvo
Ciljne skupine: mlade osobe od 15 do 29 godina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Specifični ciljevi projekta:

 1. Poticati mlade za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema kroz sudjelovanje u izradi Programa i aktivnu ulogu u njegovoj provedbi
 2. Podizati razinu informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u loklanoj zajednici kroz aktivno sudjelovanje udruga mladih i za mlade u Programu (u donošenju i provedbi)
 3. Poticati organizacije civilnoga društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Područje provedbe:

Bjelovarsko-bilogorska županija – lokalna politika za mlade

Zemljopisno područje provedbe: Bjelovarsko-bilogorska županija, Splitsko-dalmatinska županija
Vrijeme trajanja: 12 mjeseci
Proračun projekta: 55.360,00 kn

Kratki opis projekta: Nositelj ovog projekta je Bjelovarsko-bilogorska županija, koja je kroz suradnju s udrugama na području Županije uvidjela potrebu izrade Programa za mlade na razini cijele Županije. Izradom Programa za mlade kao strateškog okvira pridonijet će se osnaživanju udruga mladih i za mlade te osnaživanju jedinica lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. U toj aktivnosti sudjeluje Centar za civilne inicijative s kojim BBŽ niz godina surađuje na osnaživanju udruga i aktivnog građanstva.

Kroz projekt će se provesti sljedeće aktivnosti koje će provoditi nositelj i partneri u projektu:

 • istraživanje i analiza potreba mladih
 • organizacija tribina u svim gradovima Županije pod nazivom “Potrebe, problem i potencijal mladih u BBŽ”, a na njima bi bile obuhvaćene teme: strateški planovi za mlade, aktivno građanstvo, volontiranje, nezaposlenost mladih u ekonomiji 21. stoljeća, održivi razvoj i pravedno društvo.
 • studijsko putovanje splitskoj udruzi Zdravi grad, koja je primjer dobre prakse, a s ciljem preslikavanja dobrog primjera u BBŽ i lokalnu zajednicu
 • promotivne aktivnosti: izrada promotivnih materijala, novinskih članaka, letaka i izrada video materijala
 • aktivnosti povezivanja savjeta mladih na području BBŽ te poticanja njihovih osnivanja u gradovima i općinama u Županijama gdje još nisu osnovani.
Projekt: “Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a)”

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Program: Prioritetno područje 3: Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba
Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative
Partner: Agencija lokalne demokracije Sisak, Savez za pravedno društvo
Ciljne skupine: starije osobe volonteri i starije osobe aktivne u lokalnoj zajednici

Specifični ciljevi projekta:

 1. Povećati pravnu zaštitu i informiranost starijih osoba u gradovima Karlovcu, Zagrebu, Sisku i Bjelovaru
 2. Povećati informiranost i senzibiliziranost javosti za pravnu i socijalnu problematiku starijih osoba
 3. Povećati razinu volontiranja i socijalne uključenosti starijih osoba u aktivan život lokalne zajednice

Područje provedbe:

 1. Zaštita ljudskih prava
 2. Razvoj civilnog društva i volonterstva
 3. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

Zemljopisno područje provedbe: područje gradova Karlovca, Siska, Bjelovara i Zagreba
Vrijeme trajanja: 12 mjeseci
Proračun projekta: 97.000,00 kn

Kratki opis projekta: Nositelj projekta, Centar za civilne inicijative i partneri, Agencija lokalne demokracije Sisak i Savez za pravedno društvo će u 4 hrvatska grada kroz 12 mjeseci izraditi i tiskati pravni vodič za pravnu zaštitu osoba treće dobi; organizirati 8 predavanja na temu prevencije i pravne zaštite starijih osoba, organizirati 8 tribina/okruglih stolova na teme važne za pravnu zaštitu, ali i integraciju starijih osoba u život zajednice; održati 4 mini konferencije za stručnu javnost o tzv. Active ageing (Aktivno starenje) primjerima dobre prakse u RH i svijetu, snimiti jedan edukativno-promotivni film za potrebe provedbe medijske kampanje u cijeloj Republici Hrvatskoj zbog gledanosti TV mreža, pokrenuti volonterski program u svakom gradu i osigurati najmanje 40 dugoročnih volontera, provesti 8 volonterskih akcija u 4 grada sa svrhom integracije starijih u život zajednice, u kojima će sudjelovati više stotina starijih i njihovih sugrađana, organizirati mjesečne edukativno-kreativne radionice na kojima će starije osobe stjecati nova znanja i vještine kojima će se prevenirati nasilje u obitelji i izvan nje, povećati kvaliteta starijih osoba koji žive u svojim domovima i na taj način poduzeti mjere za njihov ostanak u svojim domovima.

Projektom će nositelj i partneri kroz osnivanje lokalnih Klubova 60+ pokazati da organizacije civilnoga društva mogu uspješno pokrenuti i održati program zaštite i brige za svoje starije sugrađane kao oblik izvaninstitucijske usluge.

Projekt: “Trenutak sa mnom”

Centar za civilne inicijative proveo je u Karlovcu projekt “Trenutak sa mnom”, koji je medijski nosio naziv “Tjedan pozitivne energije”, a održavao se u Karlovcu od 25. do 29.10.2016. godine. Projekt je osmišljen u sklopu novoga programa Centra za civilne inicijative “I dalje aktivni – Program volontiranja osoba treće dobi”, a proveden je uz podršku donator RWE d.o.o.

Program: Donacijski natječaj „Umirovljenici i RWE u akciji!“
Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Trajanje projekta: 25.-29.10.2016.

Opis projekta:

“Trenutak sa mnom” je projekt koji starije osobe u Gradu Karlovcu potiče na aktivno starenje i pruža im mogućnost sudjelovanja u aktivnostima lokalne zajednice kako bi pokazali svoju snagu, energiju, kreativnost i domišljatost te na taj način rušili predrasude da je starenje bolno i teško te isključivo. Kroz aktivnosti „Tjedna pozitivne energije“ građani treće dobi Karlovca i okolice imali su priliku dobiti saznanja o pravilnoj prehrani u zrelim godinama, o aktivnom vježbanju kroz primjer nordijskog hodanja, obići staru gradsku jezgru uz stručno vodstvo, naučiti kako se zaštititi od napada te se zabaviti uz ples i zabavne igre. Također, sudionici su dobili brošure o načinima zaštite te o pravilnoj ishrani i vježbanju.

Projekt: “HIRE US! – Young and highly educated people” / “ZAPOSLITE NAS! – mladi visokoobrazovani”

Centar za civilne inicijative projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Program: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
Partneri: Centar za civilne inicijative Zagreb, Institut za istraživanje tržišta rada Zagreb, Regionalna razvojna agencija BBŽ
Ciljne skupine: 60 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba (od 20 do 29) godina s područja Bjelovarsko-bilogorske županije i 20 savjetnika iz HZZ PU Bjelovar

Specifični ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i zapošljivosti visoko obrazovanih nezaposlenih osoba u BBŽ. Specifični ciljevi projekta uključuju povećanje zapošljivosti visokoobrazovanih osoba u BBŽ kroz rad na EU projektima i programu napredne IT tehnologije, te povećanje zapošljivosti i samozapošljivosti visokoobrazovanih osoba kroz trening poduzetništva. Projektom su predviđeni treninzi i edukacije za odabrane polaznike ciljane skupine iz područja upravljanja projektnim ciklusom, poduzetništva i informacijske tehnologije.

Vrijeme trajanja: 12 mjeseci (24.2.2015.-24.2.2016.)
Proračun projekta: 106.650,50 EUR

Ključni rezultati projekta:

1. Visoko obrazovane nezaposlene osobe dodatno motivirane za sudjelovanje u radu na EU projektima;
2. Kod polaznika razvijene „soft skills“ i tehničke vještine kroz PCM edukacije i IT edukacije;
3. Povećana zapošljivost nezaposlenih osoba kroz razvoj poduzetničkih vještina i vještina pokretanja vlastitog poslovanja;
4. Poboljšani kapaciteti savjetnika HZZ-a za provođenje novih vještina traženja posla, uključujući pružanje podrške za ulazak u samostalno poduzetništvo;
5. Predstavljeni projektni prijedlozi LPZ-a BBŽ od strane polaznika PCM edukacija, 3 osobe zaposlene do kraja provedbe projekta.

Projekt: “Dvorište zajednice”

Centar za civilne inicijative sudjeluje u građanskoj akciji u partnerstvu s udrugom KA-MATRIX i udrugama koje djeluju u prostoru Male urbane zajednice (MUZA) u Karlovcu.

Program: Decentralizirani model financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade za poticanje partnerstva
Nositelj projekta: Udruga KA-MATRIX, Karlovac

Trajanje akcije: Male građanske akcije, akcija dovršena 31.8.2015. godine
Partneri: Centar za civilne inicijative Zagreb, Avadhuta – udruga za promicanje indijske kulture i vegetarijanstva, Orpheus – Udruga za poticanje kulture, Plesni centar Studio 23, Streličarski klub Dubovac, ZAKUD – Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije

Opis projekta:

U prostoru MUZA-e djeluje sedam udruga civilnog društva koja se bave suvremenim plesom, aktiviranjem zajednice, jazz festivalom, nezavisnom kulturom, a tu je smješten i vege restoran te Infoshop. Kako bi u toplijim mjesecima svi stanovnici grada Karlovca, a osobito oni u koji žive u staroj jezgri grada – Zvijezdi – mogli kreativno provoditi svoje vrijeme te se međusobno družiti i stvarati nove inicijative, izradit će se ljetna pozornica hortikulturno urediti dvorište MUZA-e te više “kutaka” za odmor, društvene igre i druženje. Sve aktivnosti koje organizacije civilnog društva iz MUZA-e provode, a koje se u ljetnim mjesecima mogu odvijati vani omogućit će veći doprinos za razvoj cjelokupne zajednice.

Projekt: “Diploma nije dovoljna”

Projekt dovršen u ožujku 2014. godine.
Projekt financira EU u sklopu IPA 2007.

Program: Povećanje zapošljivosti visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba, u sklopu IPA, OP Razvoj ljudskih resursa.
Nositelj projekta: HZZ Područna služba Karlovac
Partner: Centar za civilne inicijative
Ciljne skupine: Visokoobrazovane, dugotrajno nezaposlene osobe u Karlovačkoj županiji, posebno nezaposlene mlade osobe.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Povećati zapošljivost visokoobrazovanih, dugotrajno nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji, sudjelovanjem na treninzima na temu Upravljanja projektnim ciklusom i radom na projektima financiranih od strane EU.
 2. Povećati zapošljivost i samo-zapošljivost visokoobrazovanih, dugotrajno nezaposlenih osoba u Karlovačkoj županiji, sudjelovanjem na treninzima na temu Poduzetništva.

Područje provedbe: Karlovačka županija
Vrijeme trajanja: 18 mjeseci
Proračun projekta: 156.557,70 EUR

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren na povećanje društvene uključenosti i zapošljivosti ciljne skupine kroz sudjelovanje na „soft skills“ treninzima, koji će im pomoći da budu aktivniji u traženju zaposlenja i u lokalnoj zajednici. Tijekom projekta biti će organizirana dva tipa edukacija:  1. Upravljanje projektnim ciklusom i 2. Edukacija o poduzetništvu.

Za navedene edukacije će se korisnici moći opredijeliti na temelju stručne procjene njihovih preferencija i sposobnosti. Treninzi će biti osigurani za 60 polaznika, čime će se poboljšati njihov položaj na tržištu rada.

Nakon završetka treninga, polaznici će biti smješteni u javne i privatne institucije, u kojima će obavljati šestomjesečnu praksu uz podršku mentora. Tamo će primijeniti stečena znanja i usvojiti nova kroz konkretne zadaće. U ovoj fazi projekta će također imati individualne konzultacije s mentorima Centra za civilne inicijative, kako bi što bolje razvili projektne ideje i pripremili projektne prijedloge za financiranje iz fondova EU. Ovaj tip obrazovanja će omogućiti samostalnu izradu projekata financiranih sredstvima EU za državne i privatne ustanove, odnosno pokretanje vlastitog poduzeća.

Svi korisnici projekta koji su uspješno završili edukacije, biti će predstavljeni poslodavcima s područja Karlovačke županije, kako bi se dodatno pozitivno utjecalo na njihovu zapošljivost i uključenost u zajednicu.

Nositelj projekta je HZZ Područna služba Karlovac, u partnerstvu s Centrom za civilne inicijative.

Projekt: „U potrazi za demokracijom”

Projekt financira EU u sklopu IPA 2009

Program: „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“ u okviru IPA 2009 „Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija“

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partneri: Ženska grupa Vojnić, Vojnić
Most Perna, Topusko
Humanitarna organizacija “Breza”, Krnjak
Lokalna akcijska grupa Petrova gora, Gvozd

Ciljne skupine: Organizacije civilnog društva u pet ciljnih općina,
lokalne institucije (Centri za socijalnu skrb, škole, podružnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

Specifični ciljevi projekta:
1. Izgraditi i razviti nove mehanizme zastupanja procesa demokratizacije u vezi sa manjinskom integracijom i povratničkim problemima u dvije županije od posebne državne skrbi kroz mrežu pet organizacija civilnog društva smještenim u pet gradova (5 info – točaka)
2. Povećati razinu integracije manjina i povratnika u lokalnim zajednicama dvije ciljne županije

Područje provedbe: Karlovačka županija, Sisačko – moslavačka županija

Vrijeme trajanja: prosinac 2011. – prosinac 2013.

Proračun projekta: 160.158,22 Eura

Kratki opis projekta: Projekt „U potrazi za demokracijom“ osmišljen je kako bi razvijao snage i sposobnosti pet organizacija civilnog društva u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Stoga će se kroz projekt osnovati i razvijati mreža pet organizacija (Centar za civilne inicijative, Lokalna akcijska grupa Petrova gora, Ženska grupa Vojnić, Humanitarna udruga Breza i Most Perna) koja će razvijati kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva kako bi pružili pomoć lokalnim zajednicama u vezi manjinske i povratničke integracije.

Da bi se povratnicima i manjinskom stanovništvu olakšao pristup potrebnim informacijama, osnovat će se pet info-točaka (Topusko, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Karlovac), u kojima će na tjednoj osnovi biti prisutni pravnik i socijalni radnik kako bi podržali i olakšali proces povratničke i manjinske integracije.

Organizacije uključene u projekt će dobiti temeljno obrazovanje kroz pet obrazovnih programa na temu povećanja vlastitih sposobnosti za zagovaranje položaja manjinskog i povratničkog stanovništva, s naglaskom na rodnu perspektivu i mlade. U ovo obrazovanje bit će uključeno 20 osoba iz 8 organizacija civilnog društva, predstavnici lokalnih institucija te predstavnici općinskih vijeća četiri ciljne općine.

U sklopu projekta će biti pripremljeno i tiskano 8.000 brošura koje će pokrivati pet tema važnih za proces povratka i integracije manjinskog stanovništva. Brošure će biti dostupne na info-točkama, lokalnim institucijama kao i u trećim zemljama u kojima potencijalni povratnici žive.

Organizacije civilnog društva motivirat će i mobilizirati mlade pripadnike lokalne zajednice kao i potencijalne povratnike za sudjelovanje u volonterskim akcijama s ciljem uključivanja građana svih etničkih skupina (uključujući manjine) u zajednički rad “za dobrobit zajednice”.

Za vrijeme ljetnih prazika bit će organizirana ljetna škola „Obrazovanje za civilno društvo“ u kojoj će sudjelovati 150-200 mladih kako bi saznali o svojoj ulozi i važnosti u civilnom sektoru, razvoju zajednice, procesu demokratizacije, zaštiti ljudskih prava, rodnoj perspektivi, aktivizmu mladih, te suradnji s predstavnicima lokalnih interesnih skupina i poduzeća. Tijekom ljetne škole, također će se organizirati kulturne i sportske aktivnosti kako bi se povećala socijalizacija mladih iz regije neovisno o etničkoj ili nacionalnoj pozadini. Mladi koji su sudjelovali u ljetnoj školi organizirat će nekoliko volonterskih akcija kako bi pružili nešto zajednici, tj. pomoći će osjetljivom stanovništvu u pripremi drva za zimu, organizirat će dječje aktivnosti, pripremat će predškolce za školske aktivnosti, pomoći će u vrtlarskim i radovima na polju i sl.

Grupa mladih će na ljetnoj školi napraviti film o svojoj viziji demokracije u lokalnim zajednicama i poboljšanju života manjinskog i povratničkog stanovništva, a bit će predstavljen na godišnjem Festivalu 4 rijeke koji se održava svakog rujna u Karlovcu. 300 primjeraka filma će se podijeliti mladima regije, te Srbije i BiH jer će film imati značajke pozivnice mladima izvan Hrvatske da se uključe u ljetne aktivnosti i potencijalno vrate svojim kućama u Hrvatsku.

Nositelj projekta je Centar za civilne inicijative u partnerstvu s Ženskom grupom Vojnić, udrugom Most Perna, Humanitarnom organizacijom “Breza” i Lokalnom akcijskom grupom Petrova gora.

Projekt: „Rad na području razvoja zajednice u Hrvatskoj: obrazovanje studenata i socijalnih radnika“

Program:  Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, Program MATRA

Nositelj projekta:  HAN University (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Faculty of Health and Social Studies

Partneri:  Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar za socijalni rad

Centar za civilne inicijative

Ciljane skupine: studenti socijalnog rada, prijediplomski i poslijediplomski, svučilišni nastavnici, aktivisti organizacija civilnog društva koji rade u lokalnim zajednicama, socijalni radnici

Korisnici projekta: mjesni odbori i gradske četvrti, vođe u zajednici, stanovnici gradova Karlovac i Petrinja

Cilj projekta: Unaprijediti kvalitetu života u lokalnim zajednicama, povećati sudjelovanje građana i ravnomjerno vodstvo žena i muškaraca u zajednici kroz obuku u području razvoja zajednice za studente socijalnog rada i socijalne radnike

Specifični ciljevi projekta:

A) Unaprijediti obrazovanje u području  razvoja zajednice na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu kroz razradu kurikuluma za studente poslijediplomskog studija te proširenje metodologije za dodiplomske studente s naglaskom na rodnu osjetljivost

B) Ponuditi dodatnu obuku u području rada na razvoju zajednice socijalnim radnicima kao i razviti program ljetne škole za osiguranje programa obuke u budućnosti

C) Razviti novu metodu rada u području razvoja zajednice kroz dva pilot projekta u gradovima Karlovcu i Petrinji te na taj način ponuditi praktično iskustvo studentima i profesionalcima

Područje provedbe: Zagreb, Karlovac, Petrinja

Trajanje projekta: 2008-2011

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva