Naknade troškova službenih putovanja vanjskim suradnicima u neprofitnim organizacijama

Neprofitne organizacije mogu vanjskim suradnicima neoporezivo isplatiti troškove službenih putovanja (dnevnice, troškovi prijevoza/noćenja, naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe), u cijelosti ili djelomično uz uvjet da te osobe od početka godine do trenutka isplate tih troškova nisu u toj organizaciji ostvarile plaću ili drugi dohodak.

Troškovi prijevoza i noćenja, pod uvjetom da računi o tim uslugama glase na neprofitnu organizaciju, mogu se neoporezivo isplatiti i osobama koje za neprofitnu organizaciju obavljaju posloveuz naknadu. Neoporezivo se može isplatiti samo trošak za koji je primljen račun za tu uslugu, što znači da se ne može neoporezivo isplatiti naknada za korištenje privatnog automobila za službene svrhe do 0,40 eura/km. Odnosno, iznimno, ova naknada se neoporezivo može isplatiti samo osobama s invaliditetom koje u skladu s propisom kojim je uređen znak pristupačnosti u trenutku odlaska na službeni put imaju pravo na znak pristupačnosti.

Troškovi službenih putovanja vanjskih suradnika koji ostvaruju naknadu drugog dohotka obračunavaju se kao drugi dohodak, odnosno obračunavaju se porezi i doprinosi.

- Branka Zorić
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva