Mreže i partneri

Mreže:

CEE CN Central Eastern European Citizens Network (Građanska mreža Srednje i Istočne Europe)

Mreža radi na promicanju sudjelovanja građana u zemljama Srednje i Istočne Europe i pruža mogućnost učenja i razmjene iskustava i ideja građanskih grassroot inicijativa.

Cilj mreže: osigurati demokratski sustav kroz sudjelovanje građana. Demokratski sustav je postojan kada postoji zajedničko snažno djelovanje i uvjerenje u slobodno sudjelovanje građana. Oboje je novo u zemljama Srednje i Istočne Europe te ih treba podupirati.

Više o mreži možete pronaći na: www.ceecn.net

Partneri:

HAN University

Visoko učilište iz Nijmegena u Nizozemskoj nositelj je projekta u kojem je CCI partner pod nazivom „Razvoj zajednice u Hrvatskoj, obrazovanje studenata i profesionalaca“. Projekt se provodi i u partnerstvu s Pravnim fakultetom u Zagrebu, Studijem za socijalni rad. Projekt na akademskoj razini doprinosi proširenju postojećeg kolegija Socijalni rad u zajednici i uvođenju poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja socijalnog rada u zajednici i razvoja zajednice.

Centar za civilne inicijative provodi dva pilot projekta u gradskim četvrtima Karlovca i Petrinje kao prikaz dobrih primjera prakse za potrebe praktičnog rada studenata.

Više na stranicama: www.han.nl   i www.pravo.unizg.hr

LAG Una-Sana

U partnerstvu s LAGom provodi se projekt prekogranične suradnje s Bosnom i Hercegovinom iz IPA IIb Komponente 2007-2013. Ciljevi projekta su poticanje razvoja kapaciteta ruralnog prekograničnog područja u smjeru razvoja zajedničke turističke ponude. Više informacija na : www.lag.ba

S udrugom IKS (Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota) uz potporu i partnerski ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, CCI provodi već četvrtu godinu program e-misija koji organizacijama civilnoga društva s područja 4 županije središnje Hrvatske i Grada Zagreba pruža usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe. Program e-misija ima svoju web stranicu www.e-misija.info na kojoj su sve novosti vezane uz financiranje i otvorene natječaje za udruge i ostale organizacije civilnog društva. Pogledajte linkove: www.zaklada.civilnodrustvo.hr i www.udrugaiks.hr

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva