Mreže i partneri

Mreže:

CEE CN Central Eastern European Citizens Network (Građanska mreža Srednje i Istočne Europe)

Mreža radi na promicanju sudjelovanja građana u zemljama Srednje i Istočne Europe i pruža mogućnost učenja i razmjene iskustava i ideja građanskih grassroot inicijativa.

Cilj mreže: osigurati demokratski sustav kroz sudjelovanje građana. Demokratski sustav je postojan kada postoji zajedničko snažno djelovanje i uvjerenje u slobodno sudjelovanje građana. Oboje je novo u zemljama Srednje i Istočne Europe te ih treba podupirati.

Više o mreži možete pronaći na: www.ceecn.net

Partneri:

HAN University

Visoko učilište iz Nijmegena u Nizozemskoj nositelj je projekta u kojem je CCI partner pod nazivom „Razvoj zajednice u Hrvatskoj, obrazovanje studenata i profesionalaca“. Projekt se provodi i u partnerstvu s Pravnim fakultetom u Zagrebu, Studijem za socijalni rad. Projekt na akademskoj razini doprinosi proširenju postojećeg kolegija Socijalni rad u zajednici i uvođenju poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja socijalnog rada u zajednici i razvoja zajednice.

Centar za civilne inicijative provodi dva pilot projekta u gradskim četvrtima Karlovca i Petrinje kao prikaz dobrih primjera prakse za potrebe praktičnog rada studenata.

Više na stranicama: www.han.nl i www.pravo.unizg.hr

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva