GRUPNA SUPERVIZIJA U UDRUGAMA – INTERVIZIJA

Metodu zajedničkog učenja i razvoja kroz rješavanje određenog problema ili situacija s kojima se
članovi i članice intervizijske skupine susreću nazivamo intervizija. Ova metoda nekad se naziva i
grupno učenje, vršnjačko učenje ili grupna supervizija. Intervizija se od supervizije razlikuje po
hijerarhiji u skupini i razini razmjene između članova grupe i stručnjaka. Supervizija se gleda kao
nadzor koji se sastoji od obuke drugih i promatranja njih i njihovog rada odozgo. Intervizija je pak
učenje jednih od drugih i gledanje samih sebe iznutra, zajedno. Ovu aktivnost obično izvodi četiri do
šest osoba. Ne preporučuje se skupina veća od 8 članova.
Dok kod supervizije vanjski stručnjak, supervizor moderira i daje smjer sastancima skupine određujući
njihovu dinamiku i razvoj i vodeći skupinu prema rješenju situacije s kojom se suočavaju ili susreću,
prednosti intervizije u odnosu na superviziju su:

  • Jednakost članova uz rotacijsko izmjenjivanje moderatora
  • Razvija se kultura demokratičnosti i horizontalnog vođenja grupe
  • Razvoj profesionalnih vještina moderiranja, postavljanja ciljeva, određivanja prioriteta
    skupine
  • Razvoj vještine međusobne supervizije
  • Razvoj timske kohezije i dijaloga
  • Stjecanje uvjeta za razvoj svakoj pojedinca u skupini

U slučaju udruga i drugih neprofitnih organizacija, intervizija bi bio postupak pozivanja kolega
stručnjaka određenog područja djelovanja (primjerice voditelji EU projekata, voditelji financija,
predsjednici udruga i slično) kako bi im pomogli u stjecanju uvida u aktualne probleme s kojima se
susreću u radu, te suradnju unutar grupe na sagledavanju problema iz više uglova i raspravu o
mogućnostima rješavanja problema oko kojeg se grupa sastala.
Djelovanje u udrugama, naročito kod onih koje su projektno uvjetovane i financirane, često je stresno
i frustrirajuće zbog neizvjesne budućnosti rada i zaposlenja i čestih izmjena i zahtjeva ugovornih tijela
u odnosu na izvještavanje o provedbi projekata. Stoga stvaranje intervizijske grupe pokazuje dobre
rezultate u smislu razumijevanja da i drugi dijele slične probleme i situacije, od drugih se može čuti da
su već prošli slične ili iste situacije i imaju prijedloge rješenja problema, drugi su izašli iz
problematičnih situacija jači i snažniji za iskustvo i slično.
U takvim je grupama važno da si kolege međusobno pružaju podršku, dijele iskustva i razmjenjuju
ideje kako bi riješili određeni problem ili poboljšali svoje profesionalne vještine u radu udruge. Važno
je da svi članovi grupne supervizije poštuju nekoliko načela rada grupe: međusobno poštovanje,
empatičnost, slušanje drugih, uvažavanje različitih mišljenja, znatiželja i fokus na rješenje problema .
Cilj je učiti jedni od drugih i na kraju razmjenjivati mišljenja i iskustva. Razlike među članovima grupe
kao što su kultura i porijeklo, etnička pripadnost, dob, iskustvo ne smiju biti „kamen spoticanja“
grupe nego ono što interviziju čini bogatijom, sadržajnijom i zanimljivijom.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva