Razvoj zajednice

PROJEKT: SIGURAN DOM

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

http://www.esf.hr/

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partneri: Forum za kvalitetno udomiteljstvo – udomitelji za djecu, Udruga udomiteljskih obitelji Karlovačke županije „Drvo života“, Udruga udomitelja djece i odraslih osoba „Veliko srce“ Čazma, Udruga udomitelja za djecu „Osmijeh“, Udruga udomitelja Vukovarsko-srijemske županije „Zagrljaj“, Udruga udomitelja djece Međimurja

Ciljna skupina: Djeca i mladi (do 25 godina), udomitelji i članovi njihovih obitelji, stručnjaci

Ciljevi projekta: 

Opći cilj projekta: Unaprijediti socijalnu uključenost udomljene djece, promicanje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života udomitelja i članova njihovih obitelji i jačanje kapaciteta stručnjaka sa svrhom razvoja usluga socijalne skrbi u udomiteljskim timovima.

Specifični ciljevi:

 1. Povećati uključenost djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u društvo na području 5 županija RH kroz unaprjeđenje socijalnih usluga za udomljenu djecu
 2. Unaprijediti i razviti kvalitetu usluga u zajednici za udomiteljske obitelji djece i mladih
 3. Unaprijediti i razviti sposobnosti stručnjaka u provedbi usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za njihove udomiteljske obitelji i biološke roditelje

Očekivani rezultati: Kroz 21 mjesec 65 djece i mladih (do 25 godina) bez odgovarajuće roditeljske skrbi bit će uključeno u aktivnosti savjetovanja, pomaganja i edukativno-kreativne radionice; 150 djece iz lokalne zajednice bit će uključeno u edukativno-kreativne aktivnosti u svojim školama i lokalnoj zajednici; 500 djece poboljšat će sliku o sebi kao rezultat savjetodavnih radionica i upotrebom Sretne bilježnice, 195 članova udomiteljskih obitelji i 18 stručnjaka iz područja socijalnog rada osnažit će svoje kapacitete pomoći udomljenoj djeci

Područje provedbe: Zagreb, Ogulin, Čazma, Đurđevac, Vukovar, Mursko Središće

Vrijeme trajanja:       1.6.2020. – 31.5.2022.

Proračun projekta:    1.458.263,88 kn

Kratki opis projekta: CCI će s partnerima u pet ciljanih županija doprinijeti unaprjeđenju socijalne uključenosti i destigmatizaciji udomljene djece i mladih u lokalnoj zajednici, ravnoteži poslovnog i obiteljskog života udomitelja i njihovih članova obitelji te jačati kapacitete stručnjaka iz područja socijalne skrbi. Zadani ciljevi postići će se distribucijom edukativnih materijala sudionicima projekta, savjetovanjem i edukativno-kreativnim radionicama namijenjenim udomljenoj djeci i mladima, a u nekim od radionica će sudjelovati i djeca i mladi iz lokalne zajednice. Članovi udomiteljskih obitelji bit će osnaženi savjetovanjem i obradom prikladnih tema iz područja psihologije i socijalnog rada s ciljem podizanja kvalitete udomiteljstva. Stručnjaci iz područja socijalnog rada sudjelovat će u osposobljavanju kako bi unaprijedili svoje kompetencije i razvili nove usluge u zajednici za djecu i udomitelje što će doprinijeti dodatnom prepoznavanju udomiteljstva kao kvalitetne izvaninstitucionalne usluge. Ovakav sveobuhvatan pristup projekta je preduvjet za daljnju održivost projektnih rezultata.

Kontakt podaci za više informacija o projektu su info@cci.hr (Mirela Despotović, Voditeljica projekta); volonteri@cci.hr (Ana Cincar, Voditeljica savjetovanja); forum.sigurandom@gmailcom (Katarina Serdar, Stručna suradnica za edukativno kreativne radionice)

PROJEKT: Pozitiva na kotačima

Projekt financira : Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Poziv: Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osobaza 2019. godinu. 

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Ciljne skupine: Ciljane skupine projekta su starije osobe iznad 65 godina, muškog i ženskog spola, koje žive u rubnim dijelovima Grada Karlovca, slabijeg su socioekonomskog statusa i češće u samačkim domaćinstvima.

Partneri projekta:  Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah

Područje provedbe: Grad Karlovac i okolica

Vrijeme trajanja: 12 mjeseci (10.01.2020. do 31.12. 2020.)

Ciljevi projekta:

 1. Povećati dostupnost usluga starijim osobama na području grada Karlovca i okolice kojima su usluge slabije dostupne (samačka domaćinstva i udaljenija naselja)
 2. Povećati kvalitetu i sadržaj usluga za jačanje psihofizičkih sposobnosti starijih osoba kojima prijeti socijalna isključenost na području grada Karlovca i okolice.

Aktivnosti:

 1. Usluge prijevoza od mjesta stanovanja do gradskih/županijskih službi za obavljanje

različitih obveza (traženje dokumenata, ispisa, izvoda, rješenja i slično)

 1. Usluge prijevoza na organizirane aktivnosti za starije osobe u pogledu zadovoljavanja

socijalnih, psiholoških, kulturnih i zdravstvenih potreba

Kratak opis projekta:   

Projekt Pozitiva na kotačima – usluge za starije osobe u lokalnoj zajednici provodi se u partnerstvu Centra za civilne inicijative i Zaklade Zamah. Obje organizacije imaju višegodišnje iskustvo rada u depriviranim lokalnim zajednicama, iskustvo rada u Karlovačkoj županiji i gradu Karlovcu koji su ciljana područja ovog projekta. Centar za civilne inicijative četvrtu godinu za redom u kontinuitetu provodi aktivnosti za osobe starije dobi s područja Karlovca i Duga Rese te organizira aktivnosti za povećanje psihofizičkih sposobnosti starijih.

Najzastupljenija aktivnost u projektu je usluga prijevoza starijih osoba kojima su usluge (zdravstvene, socijalne, kulturne, duhovne) nedostupne zbog udaljenosti stanovanja, slabije pokretljivosti ili slabije informiranosti o uslugama koje imaju na raspolaganju. Prijevoz našim službenim vozilima dostupan je na svakodnevnoj razini a vikendom i za veće skupine jer možemo ponuditi uslugu sa dva naša službena vozila.

Od ostalih usluga u sklopu projekta organiziraju se dva puta tjedno za dvije grupe  korisnika medicinske  tjelovježbe koje imaju svrhu jačanje fizičkih sposobnosti starijih osoba (provodi educirani fizioterapeut) te se prema potrebi organiziraju ciklusi od 4 susreta umnog treninga  koji pridonosi jačanju kognitivnih sposobnosti (provodi socijalna radnica). Također će se do kraja provedbe organizirati razna tematska predavanja te računalne radionice koje će doprinijeti informatičkom opismenjavanju osoba treće životne dobi.

PROJEKT: STEaM Lika- obrazovanjem do održivog razvoja

Projekt financira: Vlada Republike Hrvatske- Ured za udruge i Švicarsko- hrvatski program suradnje

Poziv-  Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije“

Nositelj projekta: ZIR- zajednica i razvoj

Partneri projekta: Centar za civilne inicijative,  Osnovna škola dr.Jure Turića, SP Velebit,

Ciljevi projekta:

 1. Razviti nove programe terenske nastave koji se kasnije mogu šire implementirati u obrazovni sustav, te razvijene programa realizirati kroz radionice – terensku nastavu za djecu / učitelje i nastavnike. Ponuđene interaktivne sadržaje temeljiti na multidisciplinarnom pristupu obradi osnovne teme kroz obrazovne metode koje se temelje na aktivnom, istraživačkom i iskustvenom učenju uz poticanje  kritičkog razmišljanje.
 2. Obrazovanjem kroz radionice jačati svijesti o održivom razvoju uz naglasak na očuvanju okoliša kroz suradnju sa školama, organizacijama civilnog društva i lokalnom zajednicom. Povećanje posjećenosti okolnih sela u cilju upoznavanja prirode, kulture i običaja tih krajeva i samoodrživog seoskog načina života. Potaknuti interes i podići kompetencije djece i nastavnika osnovnih škola za aktivno sudjelovanje u održivom razvoju kroz razvoj novih programa nastave iz STEaM područja u netaknutoj prirodi Like, čime se potiče i revitalizacija života u ruralnom dijelu Like kroz razvoj novih formi i mogućnosti da se šira populacija kroz način aktivnog turističkog sadržaja zainteresira za suvremene metode istraživanja i obrazovanja
 3. Razviti centar za izvedbu suvremene terenske nastave kroz razvoj infrastrukture u Lici (lokacija Kruškovac – Zir) iz kojeg bi se širila znanja i metode potrebne za implementaciju suvremenog europskog obrazovanja u Hrvatskoj. Razvojem programa radionica djeci se želi pružiti suvremeno obrazovanje na razini najboljih terenskih nastava u EU i u okviru znanstvenog (STEaM) obrazovanja koje je u fokusu strategija Europske komisije. Na ovaj način, lokalna zajednica, razvojem centra terenske nastave u svom okruženju dobiva centar u kojem će o vrijednostima ekologije i zaštite okoliša učiti putem neformalnog i informalnog učenja.

Aktivnosti:

 1. Priprema obrazovnih programa terenske nastave, radnih materijala i uputa za izvođače
 2. Priprema lokacije Kruškovac- Zir za izvedbu suvremene terenske nastave
 3. Održavanje terenske nastave za djecu i radionica za nastavnike
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracija

PROJEKT: “ISKUSTVO VOLONTIRANJA”

Projekt financira Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Poziv:  Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative
Ciljne skupine: osobe treće životne dobi, nastavnici Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb, stručno osoblje Doma za starije Centar, učenici volonteri Obrtničke škole za osobne usluge

Ciljevi projekta:

 1. promicanje volonterstva kod mladih u brizi za starije osobe
 2. povećanje kompetencija nastavnika i osoblja doma za rad s volonterima
 3. promicanje međugeneracijske solidarnosti

Područje provedbe: Grad Zagreb

 

Vrijeme trajanja: 01.09.2019. – 31.12.2019.

Proračun projekta: 20.000,00 kn

Kratki opis projekta: Nositelj projekta, Centar za civilne inicijative će u suradnji sa srednjom Obrtničkom školom za osobne usluge provoditi aktivnosti u cilju promicanja volonterstva kod mladih u brizi za osobe treće životne dobi, povećanja međugeneracijske solidarnosti i povećanja kompetencija nastavnika i osoblja Doma za starije Centar za rad s volonterima. Organiziranjem volontiranja učenika srednje Obrtničke škole sa štićenicima Doma, edukacijom nastavnika škole i stručnog osoblja Doma o volontiranju te zajedničkim obilježavanjem važnih datuma unaprijedit će se važnost promicanja volonterskog angažmana u društvu.

Kroz projekt će se provesti sljedeće aktivnosti koje će provoditi nositelj i suradnici u projektu:

 • volontiranje učenika srednje škole u Domu za starije osobe Centar i podružnici sa štićenicima Doma na različite načine: druženje sa štićenicima, uređenje (frizure, manikura i pedikura), provođenje kreativnih radionica, šetnja s korisnicima, nabavka potrepština
 • organizacija edukacije o upravljanju volonterima, organiziranom volontiranju i o radu s volonterima za nastavnike Obrtničke škole i stručno osoblje Doma kako bi oni sami postali kompetentni u tom području i poznavali zakonsku regulativu koja će im omogućiti da i nakon završetka projekta postanu samostalni u organiziranju dugoročnih sličnih programa u njihovim ustanovama
 • obilježavanje važnih datuma kao što su međunarodni dan starijih osoba i međunarodni dan volontera u kojima će zajednički sudjelovati učenici volonteri i štićenici Doma, a naglasit će se pozitivni aspekti volontiranja u poticanju socijalne kohezije i društvene solidarnosti, razmjene svih znanja koje posjeduju mladi i životnog iskustva starijih

PROJEKT: “ŽMARCI ME PROLAZE”

Projekt financira Grad Zagreb, Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

Poziv:  Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2019.

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative
Ciljne skupine: osobe iznad 65 godina s područja grada Zagreba

Ciljevi projekta:

 1. osnaživanje kognitivno-psiholoških sposobnosti starijih osoba
 2. poticanje kreativnosti starijih osoba u verbalnom i produktivnom izričaju

Područje provedbe: Grad Zagreb

 

Vrijeme trajanja: 01.09.2019. – 31.12.2019.

Proračun projekta: 20.000,00 kn

Kratki opis projekta: Nositelj projekta, Centar za civilne inicijative će provoditi aktivnosti osnaživanja  kognitivno-psiholoških karakteristika osoba treće životne dobi kroz mentalne vježbe u radionicama umnog treninga, poticanja stvaralaštva u verbalnom i produktivnom izričaju te poticati korisnike na pričanje iskustvenih priča iz svog života. Knjiga priča koja će proizići iz prikupljanja iskustvenih doživljaja korisnika projekta bit će jedan od rezultata interaktivnih radionica i individualnih razgovora.

Kroz projekt će se provesti sljedeće aktivnosti koje će provoditi nositelj i suradnici u projektu:

 • Umni trening s radionicama jačanja kognitivno-psiholoških karakteristika starijih osoba
 • aktivnost „Probudi me“ u kojoj je naglasak na storytellingu/pripovijedanju i stvaranju priča te aktivnosti „Mali popodnevni razgovori“ u gradskim knjižnicama i drugim javnim ustanovama gdje evociramo stara vremena i doba djetinjstva i mladosti, što starijim osobama omogućuje kreativno izražavanje i održavanje pažnje u kreiranju novog sadržaja, smanjenje anksioznosti te povećanje interesa za kulturu, ali i povećanje svojih socijalnih kontakata čime se posljedično prevenira osamljenost i društvena izoliranost

Projekt : „ZDRAVE NAVIKE U TREĆOJ DOBI“

Projekt financira: Grad Zagreb,  Gradski ured za zdravstvo

Poziv: Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja

Nositelj projekta: Centar za civilnu inicijativu

Ciljna skupina:  osobe starije od 65 godina, patronažne sestre s područja Doma zdravlja Zagreb

Ciljevi projekta:

1.Povećanje kompetencije medicinskog osoblja u Domu zdravlja Zagreb za rad s pacijentima.

2.Osnaživanje osoba treće životne dobi za samostalnu brigu o zdravlju i prehrani

Aktivnosti projekta:

1.Sestrinske edukacije-edukacija za patronažne sestre

 1. Predavanja za javnost.
 2. Tisak brošura i letaka za prehranu osoba treće životne dobi s obzirom na specifična oboljenja

Područje provedbe : Grad Zagreb

Vrijeme trajanja: 4 mjeseca (0d 1.09.2019. do 31.12.2019.)

Proračun projekta: 20 000 kn

Kratki opis projekta: Kako prehrana i zdravi stilovi življenja imaju značajnu ulogu u sprečavanju i snižavanju rizika za razvoj neki kroničnih bolesti u starijoj životnoj dobi ovim projektom  ćemo povećati kompetencije medicinskog osoblja u domovima zdravlja, posebice patronažne službe i samih starijih osoba, klijenata domova zdravlja za usvajanje stilova života i prehranu koja odgovara pojedinim teškoćama/bolestima i procesu starenja kroz ciljane edukacije i tiskane publikacije. Tisak dvije brošure i dva letka omogućit će većem broju medicinskog osoblja i obiteljima oboljelih starijih osoba informaciju o zdravim oblicima prehrane i zdravim stilovima života.

Projekt: „Družionica na Gazi“

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Poziv: Projekti usmjereni unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partner: Grad Karlovac

Ciljna skupina: osobe iznad 65 godina starosti

Ciljevi projekta:

 1. Osigurati za starije osobe iz Grada Karlovca dostupne, kvalitetne, različite dnevne aktivnosti – u skladu s njihovim potrebama i interesima;
 2. Poticati starije osobe iz Grada Karlovca i okolice na sudjelovanje u organiziranim društveno/kulturno/sportskim aktivnostima u lokalnoj zajednici
 3. Povećati društvenu uključenost i kvalitetu života starijih osoba
 4. Podići svijest javnosti u Gradu Karlovcu o pitanjima starijih osoba poput doprinosa starijih osoba u društvu, uključenosti u život zajednice i slično

Područje provedbe: Grad Karlovac

Vrijeme trajanja: 01.06.2018. – 31.05.2019.

Proračun projekta: 55.000,00 kn

Kratki opis projekta:      Družionica je oblik izvaninstitucionalne usluge za starije osobe u lokalnoj zajednici koja podupire starije osobe u razvoju novih vještina, osnaživanju psihofizičkog zdravlja, povećanju neovisnosti u vidu svakodnevne brige za sebe i kućanstvo. Projekt provodi Centar za civilne inicijative kao nositelj  i Grad Karlovac kao partner.

Svakodnevne aktivnosti su:  tjelovježba, aerobik, računarstvo/novinarska sekcija, književni klub. Osim ove četiri dnevne aktivnosti koje će ukupno koristiti 200 starijih osoba, još 100 osoba starije dobi uključit će se na predavanja koja organiziramo 1x-mjesečno  i koja se organiziraju u našem uredu i javnom prostoru da budu dostupni što većem broju ljudi. Jednom tjedno organiziramo zabavne aktivnosti ( kvizovi, društvene igre, glazbena druženja). Dvaput mjesečno kreativne radionice su za sve one koje žele razvijati kreativnu stranu u raznim područjima primijenjene umjetnosti.

Voditeljica projekta i dnevnih aktivnosti, zaposlenica je Centra za civilne inicijative, po struci ekonomistica koordinira rad volontera, organizira održavanje predavanja, radionica i zabavnih aktivnosti te prati trošenje sredstava projekta. Voditeljica osigurava svakodnevnu pomoć volontera mlađe (srednjoškolci i studenti) i starije generacije. Svaka tri mjeseca organizira se posjeta vrtićke djece i mladih iz odgojno obrazovnih ustanova kako bi se povećale mogućnosti društvene uključenosti starijih osoba ali i potaknula međugeneracijska solidarnost . Gradske ustanove uključujemo u pripremu kreativnih radionica,  zabavne aktivnosti (kvizovi) i javna  predavanja.

Centar za civilne inicijative kao organizator volontiranja sa 68 volontera u 2017. godini i više od 1.100 sati volonterskog angažmana promiče volonterstvo i uključuje najmanje 10 volontera s područja Grada Karlovca u provedbi projekta Družionica na Gazi. Svaki volonter ima  izrađen plan rada (volonterska pozicija) definiranu vrstu volontiranja, ugovor, potvrdu o volontiranju i volontersku knjižicu.

Projekt: „Pune ruke posla“

Projekt financiraju Zaklada Slagalica i Zaklada Zajednički put.

Poziv:  Natječaj Superseniori

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Ciljna skupina: osobe starije od 65 godina, druge udruge u zajednici, domovi za starije osobe, gradske ustanove, formalne i neformalne skupine starijih osoba.

Opći cilj projekta: Povećati kvalitetu života osoba treće životne dobi u Gradu Zagrebu, usmjeriti ih na pozitivne aspekte starenja i omogućiti im aktivnije provođenje vremena kroz volontiranje i stjecanje novih znanja i vještina i tako doprinijeti općem cilju poziva na koji prijavljujemo prijedlog.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Povećati kapacitete udruga koje pružaju usluge osobama treće životne dobi kroz jačanje suradnje i primjere dobre prakse s dionicima u lokalnoj zajednici
 2. Proširiti ponudu usluga osobama treće životne dobi koje su u skladu s njihovim psihološkim i socijalnim potrebama

Područje provedbe: Grad Zagreb

Vrijeme trajanja: 6 mjeseci  (do 21.12.2018.)

Proračun projekta: 16.628,00 kn

Kratki opis projekta: Projekt Pune ruke posla djeluje na ispunjenju dva cilja: jedan je osnažiti organizacije (udruge i ustanove) koje pružaju usluge osobama starije dobi s prenošenjem znanja i dobrih praksi iz Hrvatske i svijeta, poticanjem međusobne suradnje i sinergijskog djelovanja na istom, zemljopisnom području te pokretanju platforme za buduću razmjenu znanja i iskustava u radu sa osobama treće životne dobi. Namjera nam je umrežavanjem udruga i ustanovama ovog područja djelovanja jačati njihove kapacitete te otvoriti mogućnosti svih za sudjelovanje na mini konferenciji koju ćemo organizirat tijekom provedbe projekta gdje će predstavljanje različitih načina pružanja usluga starijima u cilju povećanja kvalitete njihovog života dovesti do širenja novih praksi i suradnje.
S drugim ciljem projekta omogućavamo starijim osobama usvajanje tehnoloških vještina, poboljšanje pažnje i pamćenja kroz polaženje umnog treninga, sudjelovanje u književnom klubu i tzv. storytellingu te prikupljanju građe naših polaznika iz njihove mladosti koje ih podsjećaju na mlađe dane i pripremanju izložbe otvorene za javnost pod nazivom „Kao nekad popodne“.

Projekt: „Starost, mladost – družionica na Gazi“

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Poziv: Projekti usmjereni unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partner: EmMa centar – udruga za promicanje zdravog načina života

Ciljna skupina: osobe iznad 65 godina starosti

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta: Doprinijeti unapređenju kvalitete života starijih osoba kroz osiguranje 2 nova pružatelja usluga za pružanje izvan institucijskih usluga za starije osobe na području Karlovačke županije (u skladu sa Mjerom 3.1., Aktivnost 3. Strategije socijalne skrbi za starije  osobe RH 2014-2016)

Specifični cilj:

 1. Pokrenuti i razviti program dnevnog boravka/družionice namijenjenu osobama iznad 65 godina u socijalno izoliranim područjima gradova Karlovca i Duge Rese u svrhu pružanja podrške tjelesnom i psihološkom zdravlju i zadovoljavanju kulturnih i duhovnih potreba- uključivanja u život lokalne zajednice.

Područje provedbe: Grad Karlovac, Grad Duga Resa

Vrijeme trajanja: 12 mjeseci

Proračun projekta: 63.922,00 kn

Kratki opis projekta: Ovim projektom pokrenut će se nova usluga na području gradova Karlovca i Duge Resa za starije osobe koje žive u riziku od društvene isključenosti i zemljopisne udaljenosti od središta društvenog života lokalne zajednice. Nova usluga bit će u formi dnevnog boravka koji smo nazvali DRUŽIONICA NA GAZI a nudit će sveukupno 12 različitih aktivnosti, od kojih 5 na svakodnevnoj osnovi (tjelovježba, čitaonica, računarstvo, novinarska sekcija, društvene igre, kreativne radionice). Osim dnevnog boravka koji će ukupno koristiti 200 starijih, dodatno očekujemo uključivanje 300 osoba starije dobi na predavanja koja organiziramo 1x-2x tjedno i koja će biti organizirana u našem uredu i javnom prostoru kako bi bili dostupni što većem broju ljudi. Voditelji dnevnog boravka bit će zaposlene osobe na nepuno radno vrijeme a njima će svakodnevno pomagati i volonteri mlađe generacije. Također će svaka dva mjeseca biti organizirana posjeta djece i mladih iz odgojno obrazovnih ustanova kako bi se povećale mogućnosti društvene uključenosti starijih osoba ali i potaknula međugeneracijska solidarnost jer ćemo organizirat zajedničke aktivnosti za stare i mlade. Stručna javnost i predstavnici ustanova kao što su CZSS, pučka učilišta, Crveni križ i udruge umirovljenika te stručne udruge bit će uključeni u projekt kroz okrugli stol ali i redovno razmjenu znanja i iskustava te upućivanje novih korisnika kojima treba ovakav oblik usluge. U projektu sudjeluje 8 izvoditelja koji će svaki svojim znanjem i kvalifikacijama doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja projekta i približiti se ispunjenju općeg cilja Poziva. Svakodnevna uključenost u čitaonicu, novinarsku sekciju, računarstvo i druge planirane aktivnosti dovesti će kod starijih osoba do boljeg mentalnog zdravlja, prevenciji raznih bolesti iz spektra voljnih i anksioznih poremećaja, indirektno utjecati na bolje odnose unutar šire obitelji korisnika i kvalitetnije odnose u zajednici.

„Ljetna škola Socijalni rad i razvoj zajednice”

Projekt financira: od 2011. do 2016. samofinanciranje; 2017. – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelji projekta: Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Zagreb i Centar za civilne inicijative

Ciljna skupina: socijalni radnici i ostali stručnjaci u području razvoja zajednice koji djeluju u javnim ili civilnim organizacijama.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta: Jačanje kapaciteta stručnjaka za praktično djelovanje u razvoju zajednice te stjecanje novih znanja,vještina, metoda i tehnika.

Specifični ciljevi:
• Jačanje kapaciteta praktičara za rad u zajednici
• Stjecanje iskustva u izravnom radu u zajednici
• Stjecanje i integriranje novih znanja
• Stjecanje i vježbanje novih vještina, metoda i tehnika za rad u zajednici

Područje provedbe: Republika Hrvatska

Vrijeme trajanja: jednom godišnje u rujnu u trajanju od 5 radnih dana

Kratki opis projekta: Partnerski projekt Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Centra za civilne inicijative od 2011. godine organiziraju i provode Ljetnu školu Socijalni rad i razvoj zajednice kao oblik cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka u području razvoja zajednice.

Svake godine ljetna škola odvija se u okviru specifične teme, a pohađa ju dvadesetak stručnjaka iz cijele Hrvatske koji za svoje sudjelovanje mogu ostvariti određeni broj bodova ispred strukovnih komora. Polaznici mogu ostvariti 2, odnosno 4 ECTS boda ovisno o njihovom uključivanju u sam program škole. Ovakav oblik doprinosa cjeloživotnom obrazovanju socijalnih radnika i stručnjaka u području razvoja zajednice nastao je kao dio projekta “Područje rada u razvoju zajednice u Hrvatskoj: izobrazba studenata socijalnog rada i stručnjaka”, financiranim od sredstava Kraljevine Nizozemske kroz program Velika MATRA u suradnji s veleučilištem HAN iz Nijmegena.

Program Ljetne škole nastoji svaku godinu obraditi neku od aktualnih tema značajnih za život zajednice, kako bi se potaknuo aktivan angažman sudionika i njihovo umrežavanje. Konačna vizija ljetne škole je stvoriti kritičnu bazu stručnjaka koji će aktivno unaprijediti praksu razvoja zajednice u Hrvatskoj. Praksa razvoja zajednice otvara mogućnost stvaranja solidarnih, održivih, samo-ostvarenih zajednica. Održive i solidarne zajednice preduvjet su za postojanje socijalne pravde i zadovoljstva životom u zajednici, nasuprot socijalne isključenosti, ovisnosti o skrbi u institucijama i nezadovoljstvu životom u zajednici.

Neke od tema koje Škola obrađuje su: principi i procesi razvoja zajednice, različitosti u zajednici, inkluzija, siromaštvo u ruralnom i urbanom prostoru, ABCD model ili model orijentiran na resurse.

Nastava u Ljetnoj školi je interaktivna: sudionici se uključuju u panel rasprave, grupni rad, izlaganja, tematske okrugle stolove.

U rujnu 2017. godine tema ljetne škole bio je Centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao nova ustanova predviđena Zakonom o socijalnoj skrbi. S obzirom da je tema bila izravno vezana za aktualni i nadolazeći zakonski okvir, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prepoznalo je njen značaj te financijski i organizacijski podržalo izvedbu škole. Polaznici ljetne škole dali su svoj aktivan doprinos u promišljanju kako bi se socijalne usluge u zajednici mogle ostvariti na kvalitetan način zadovoljavajući široku paletu lokalnih potreba te kako bi centar za pružanje usluga u zajednici mogao funkcionirati kao ustanova.

“Partnerstvo za promjene i razvoj na lokalnom tržištu rada”

Program: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, projekt se financira sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda

Nositelj projekta: Ženska grupa Karlovac “Korak”

Partneri: Grad Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Karlovac, Prirodoslovna škola Karlovac, Centar za civilne inicijative, LAG Vallis Colapis i  EKOP Udruga poljoprivrednih proizvođača Karlovačke županije.

Ciljane skupine: Nezaposlene žene sa ruralnog područja Karlovačke županije

 Cilj projekta: Doprinijeti provedbi prioriteta postavljenih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije kroz primjenu individualnog pristupa te partnerskog pristupa na lokalnom nivou.

Vrijeme trajanja: 30.11.2013. – 29.07.2015.

Kratki opis projekta: Da bi se specifični ciljevi ostvarili  potrebno je  postići  postavljene specifične ciljeve

1. Povećati zapošljivost  i samozapošljavanje nezaposlenih žena u Karlovačkoj županiji  kroz primjenu inovativnog programa osnaživanja napravljenog po mjeri za svaku ženu kako bi se poboljšale njihove vještine i poduzetničke sposobnosti.

2. Uspostaviti sustav podrške postojećim poljoprivrednim proizvođačima  i nezaposlenim osobama za razvoj njihovih malih poduzetničkih pothvata u poljoprivredi temeljenih na partnerstvu.

Projekt je namijenjen  nezaposlenim ženama (ukupno 60 žena) sa ruralnog područja Karlovačke županije(okolica Karlovca, Duga Resa, Slunj,  Ozalj i Vojnić ) te postojećim poljoprivrednim proizvođačima iz Karlovačke županije

Projektnim aktivnostima je osigurana organizacija i provedba treninga za traženje posla i razvoj mekih vještina kroz grupni i individualni rad, treninga o poljoprivrednoj proizvodnji(voćarstvo i sirarstvo/mljekarstvo), treninga računovodstvo za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te treninga za poduzetništvo za nezaposlene osobe s jedne strane mentorstva u proizvodnji, brendiranja proizvoda , razvoja marketinške strategije, organizacije prodaje, tehničke podrške i suradnje s turističkim sektorom s druge strane.

Proračun projekta: 249.964,45 EUR4„Vrata prema tržištu rada za društveno isključene skupine”

Projekt je završio u studenom 2011.
Projekt je financirala EU u sklopu IPA IV komponenta – Razvoj ljudskih potencijala

Program: “Establishing Support in Social Integration and Employment of Disadvantaged and Marginalized groups” u sklopu IPA IV. komponente – razvoj ljudskih potencijala

Nositelj projekta: Centar za civilne inicijative

Partneri: Pučko otvoreno učilište Duga Resa

Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Karlovac

Ciljane skupine:  Pripadnici nacionalnih manjina

Nezaposlene žene starije od 40 godina

Nezaposleni muškarci stariji od 45 godina

Osobe s invaliditetom

Specifični cilj projekta: Osposobiti 65 nezaposlenih osoba, pripadnika društveno isključenih skupina za zahtjeve tržišta rada kroz specijaliziranu obuku u primjeni računala, ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i animaciji ruralnog turizma.

Područje provedbe: Karlovačka županija

Sisačko – moslavačka županija

Vrijeme trajanja: prosinac 2010. – prosinac 2011.

Proračun projekta: 92.018,55 Eura

Kratki opis projekta:

Pripadnici nacionalnih manjina, nezaposlene žene i muškarci srednje i starije životne dobi te osobe s invaliditetom koji su registrirani korisnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnih službi Karlovac i Sisak, kroz projekt „Vrata prema tržištu rada“ steći će specifična znanja iz područja primjene računala, ruralnog turizma i ekološke poljoprivrede.

Na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije postoji veliki nesrazmjer između gospodarskih potencijala koje pruža razvoj poljoprivrede i ruralnog turizma s jedne strane, te znanja i vještina lokalnog stanovništva s druge strane. Upravo će selektivni oblici poljoprivrede i ruralnog razvoja pružiti stanovništvu ovog područja najveće mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.

U sklopu projekta „Vrata prema tržištu rada za društveno isključene skupine“, oko pet stotina pripadnika ciljanih skupina će preko područnih službi Zavoda za zapošljavanje i medija biti informirano i pozvano na uključenje u projekt.

Šezdeset i pet osoba koje pripadaju u kategorije nacionalnih manjina, nezaposlenih žena starijih od četrdeset godina i nezaposlenih muškaraca starijih od četrdeset i pet godina te osoba s invaliditetom, dobit će priliku kroz stručne tečajeve Organizacije i animacije u ruralnom turizmu, Ekološke poljoprivrede i Računalnog opismenjavanja podići razinu znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Polaznici koji završe jedan od ova tri tečaja dobit će priliku ući u „knjigu kompetencija“, tj. katalog informacija o njihovim znanjima i vještinama a koji će biti distribuiran  potencijalnim poslodavcima u regiji.

Nositelj projekta je Centar za civilne inicijative u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem Duga Resa i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnom službom u Karlovcu.

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva