Promjene prema poreznoj reformi u  2024. godini

U Narodnim novinama 114/2023 od 04.10.2023. objavljene su porezne reforme koje stupaju na snagu 01.01.2024.

Reformom je obuhvaćeno je 9 izmjena Zakona a tri od njih 9 utječu na obračun plaća i to: Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o lokalnim porezima. Izmjene u obračunu doprinosa primjenjuju se od 01.12.2023. a izmjene u obračunu poreza od 01.01.2024.

Iznimka – poslodavci koji isplaćuju plaću za prosinac 2023. u tom mjesecu, dužni su primjenjivati nova pravila kod obračuna doprinosa i za plaću za prosinac 2023.

Važne izmjene su:

  1. Manji doprinosi za MIO I Stup (ne primjenjuje se na MIO II stup)

Sve bruto plaće do 700,00 EUR imat će olakšicu od 300,00 EUR tako da će se MIO I obračunavati na osnovicu od 400,00 EUR, a sve bruto plaće od 700,01 – 1.300,00 EUR imaju umanjenje MIO I stupa na osnovu sljedeće formule 0,5 x (1.300,00 – bruto plaća). To znači da radniku koji ima bruto plaću 1.200,00 EUR računamo kao 0,5x (1.300,00-1.200,00) = 0,5 x 10,,00 = 50,00 EUR umanjenja.

2.    Od 01.01.2024. povećava se osobni odbitak sa 530,90 EUR na 560,00 EUR kao i iznosi     odbitaka za uzdržavane članove.

3.    Od 01.01.2024. ukida se prirez na sve vrste dohodaka: plaću, honorare, dohodak od imovine, dohodak od kapitala, te se uvode nove stope poreza na dohodak. Gradovi i općine imaju rok do 30.112023. donijeti odluke o stopama poreza na dohodak i objave ih u Narodnim novinama.

Ove izmjene dovest će do povećanja neto plaća radnika, najviše kod onih koji imaju niže plaće.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva