NOVOSTI OBRAČUNA PLAĆA OD 1.10.2023.

Prema novom Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknadama plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor objavljenom u Narodnim novinama NN 68/23
( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_68_1118.html) postoji obvezan sadržaj obračunskih isprava. Poslodavci u Hrvatskoj dužni su ga primjenjivati i uskladiti svoje obračune najkasnije do 01.10.2023. što znači za isplatu plaće za rujan 2023. godine.

Pravilnik propisuje obvezan sadržaj obračuna:

–              Obračun isplaćene plaće – IP1 obrazac
–              Obračun neisplaćene plaće – NP1 obrazac
–              Obračun otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor – IO1 obrazac
–              Obračun neisplaćene otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor – NO1 obrazac

Novost u obračunima je prikazivanje i ostalih primitaka (osim plaće) koje se po zakonu o radu ne smatraju plaćom a isplaćuju se radnicima. To su, primjerice, naknade za troškove prehrane, prijevoza,  rad na izdvojenom mjestu i drugo.

Za obračun otpremnine i naknade za neiskorišten godišnji odmor propisan je jedan obrazac ali se podaci za otpremninu iskazuju odvojeno od podataka za neiskorišten godišnji odmor.

Kod isplate otpremnine radniku, na obračunu je potrebno navesti i kriterije prema kojima je određena visina i iznos otpremnine a kod naknade za neiskorišten godišnji odmor treba iskazati kalendarsku godinu na koju se odnosi, ukupan broj dana godišnjeg odmora na koje radnik ima pravo,  broj dana koje radnik nije iskoristio te bruto iznos naknade. Ukoliko radnik ima neiskorišten godišnji odmor iz 2022. godine i godišnji odmor iz 2023. godine  – ove naknade moraju biti prikazane odvojeno.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se javite na financije@cci.hr – Adriana Stanivuk

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva