NEOPOREZIVE ISPLATE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG I MIROVINSKOG OSIGURANJA

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=pravilnik+poreza+na+dohodak&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=200&qtype=3&pretraga=da)  poslodavci u Republici Hrvatskoj mogu svojim zaposlenicima neoporezivo isplatiti različite neoporezive primitke. Osim onih najčešćih koji se isplaćuju, kao što su primjerice božićnica, regres, nagrada za radne rezultate, poslodavci mogu isplatiti i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja i premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (poznatiji kao III. stup).

U slučaju da ovi neoporezivi primici nisu regulirani pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom, poslodavac može donijeti odluku o isplati oba ova primitka ili samo jednog od njih.

Za neoporezivi primitak zdravstvenog dodatnog osiguranja, poslodavac ugovara policu s nekim od osiguravatelja u Republici Hrvatskoj a u korist radnika te vrši isplatu direktno osiguravatelju. Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje (oba ili pojedinačno) poslodavac može isplatiti do maksimalno 331,81 EUR godišnje kao neoporezivo. Viši iznosi su zakonom dozvoljeni ali su oporezivi.

Dobrovoljno mirovinsko osiguranje ili III. stup mirovinskog osiguranja poslodavac može neoporezivo isplatiti u maksimalnom iznosu od 796,44 EUR godišnje. Premija ovog osiguranja uplaćuje se hrvatskom mirovinskom fondu i uz obvezni pristanak radnika (Članak 9. Stavak1, točka 18. Zakona o porezu na dohodak). Viši iznosi su također zakonom dozvoljeni ali su oporezivi.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva