OBVEZA POSLODAVCA ZA IZBOR LIJEČNIKA, SPECIJALISTA MEDICINE RADA

Obveza svih poslodavaca u Republici Hrvatskoj je odabrati specijalista medicine rada (doktor SMR) a postupak odabira liječnika reguliran je Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada (NN 12/14, 149/14, 53/17, 129/17, 22/20).

Zakon o zaštiti na radu u Članku 80. propisuje obvezu poslodavca osigurati radnicima usluge medicine rada te obvezu poslodavca ugovoriti usluge medicine rada sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja djelatnost medicine rada.

Odabir specijaliste medicine rada vrši se na dvije godine i obavljaju ga poslodavci za svoje radnike i to prema mjestu rada radnika.  Nakon dvije godine, poslodavac može promijeniti odabir specijaliste medicine rada. Poslodavac se prilikom odabira mora odlučiti za samo jednog specijalistu. Iznimke su podružnice poslodavca u drugim gradovima u kojima onda poslodavac odabire i ugovara SMR.

Propisana je tiskanica za odabir SMR. Tiskanica se ispunjava u četiri primjerka i dostavlja regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a prema mjestu sjedišta poslodavca.

Tiskanica: https://hzzo.hr/ozljede-na-radu-i-profesionalne-bolesti-specificna-zdravstvena-zastita/7-tiskanice

Ukoliko poslodavac ima sjedište u Zagrebu, tiskanicu će dostaviti u Regionalni ured HZZO-a u Zagrebu, a ako poslodavac ima sjedište u Vinkovcima onda će tiskanicu dostaviti u područnu službu HZZO-a Vinkovci i tako za svaki grad/općinu u RH.

Nakon primitka tiskanice, HZZO ima rok od 8 dana da poslodavcu i odabranom doktoru SMR dostavi ovjerenu tiskanicu.

Popis ordinacija medicine rada u Republici Hrvatskoj možete naći na: http://www.hzzzsr.hr/index.php/medicina-rada/organizacija-medicine-rada-u-hrvatskoj/

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva