MJERA PRIPRAVNIŠTVA U UDRUGAMA

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) provodi mjere koje potiču obrazovanje i usavršavanje te zapošljavanje mladih osoba.  Na stranici www.mjere.hr  možemo pratiti koje su od postojećih mjera trenutačno dostupne poslodavcima.

Jedna od mjera dostupnih udrugama je Potpora za pripravništvo. Ovu mjeru mogu ostvariti samo udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Naime, Potpora za pripravništvo „može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koje nema obilježja državne potpore za zapošljavanje“.

Potpora za pripravništvo traje najduže godinu dana, osim ako zakonom nije drugačije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje pripravničkog ispita iz zanimanja pripravnika.

U sklopu ove mjere HZZ dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore poslodavcu, neovisno o stvarnom trošku poslodavca i sukladno razini obrazovanja pripravnika te sufinancira trošak prijevoza.

Na naš upit mogu li i udruge, odnosno sve neprofitne organizacije koristiti mjeru pripravništva, dobili smo sljedeći odgovor:

„Pod definicijom poslodavca u smislu dodjele potpora za zapošljavanje/usavršavanje podrazumijevaju se i neprofitne organizacije koje se bave gospodarskom djelatnošću, odnosno koje mogu kroz računovodstveno razdvajanje dokazati da uz negospodarske aktivnosti obavljaju i gospodarske. Potpora se u tom slučaju dodjeljuje za zapošljavanje osoba iz definiranih ciljanih skupina samo za obavljanje poslova radnih mjesta unutar gospodarskih aktivnosti poslodavca.“

Zahtjev za ovu mjeru se predaje putem internetske stranice HZZ-a. Sve informacije, koraci pri predaji zahtjeva za potporu kao i dokumentacija koju treba priložiti dostupni su na: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-pripravnistvo-2023/

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva