INOZEMNE DNEVNICE 

Iako smo prije nekoliko godina objavili tekst o putnim nalozima: https://cci.hr/putni-nalozi/
pokazala se potreba za detaljnijim objašnjenjem obračuna dnevnica i ostalih troškova kod putovanja u inozemstvo.

Pravilnik o porezu na dohodak (dalje:Pravilnik) za putovanje u inozemstvo navodi dva važna stavka koja nas rukovode u izračunu dnevnice za put u inozemstvo:

  • Članak 5, Stavak 8: „Službenim putovanjem u tuzemstvu, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.“ i
  • Članak 5, Stavak 14: „Pod službenim putovanjem u inozemstvo u smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se službeno putovanje iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države.“

Kod obračuna dnevnica za službeni put u inozemstvo, početak putovanja za inozemnu dnevnicu računa se dva sata prije polijetanja zrakoplova ako se na put ide zrakoplovom ili dva sata prije prelaska granice ako se na put ide osobnim/službenim vozilom (Članak 5, Stavak 18).

Inozemna dnevnica isplaćuje se samo za sate provedene u inozemstvu. Visina dnevnice određuje se kao kod domaćeg putovanja, odnosno za put u trajanju od 8-12 sati isplaćuje se pola dnevnice a za put u trajanju iznad 12 sati puna dnevnica.

Kod obračuna ukupnih dnevnica kad se u istom putovanju putuje i u tuzemstvu i inozemstvu, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu a onda na tuzemnu (Članak 5, Stavak 20).

Kod obračuna inozemnih dnevnica svako zadržavanje i proputovanje kroz neku državu a koje traje duže od 12 sati računa se kao dnevnica za tu državu iako ona nije naša krajnja destinacija.

Ako se u nekoj državi provelo manje od 12 sati, obračunava se dnevnica za sljedeću državu u kojoj se provelo više od 12 sati.

Primjer: ako ste išli automobilom iz Zagreba za Frankfurt, prolazeći pritom kroz Sloveniju i Austriju ali ste se u njima zadržali manje od 12 sati, dnevnice za službeni put obračunavaju se po iznosu određenom za Njemačku (vašu sljedeću i krajnju destinaciju) kao što je navedeno u Članku 5, Stavak 18: „Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati.“

Pravilnik o porezu na dohodak i izmjene možete pronaći na:  https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=pravilnik+poreza+na+dohodak&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=200&qtype=3&pretraga=da

Iznose inozemnih dnevnica za hravstke državljane možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva