POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

Potpore za usavršavanje su dio mjera za usavršavanje koje spadaju u državne potpore i mogu se primijeniti isključivo na zaposlene osobe kod poslodavca, pod određenim uvjetima i isključivo uz sufinanciranje dijela troškova od strane poslodavca.

Cilj ove potpore je stjecanje vještina i znanja za rad čime se izravno utječe na zadržavanje radnih mjesta. Trajanje mjere je do 6 mjeseci uz obvezu zadržavanja radnika u radnom odnosu u duljem trajanju od trajanja obrazovanja.

Maksimalni iznos potpore može biti 18.000,00 kn i to do najviše 70% ukupnih troškova. Prihvatljivi troškovi su:

  • Trošak nastave (troškovi predavača/mentora i trošak nastavnih materijala
  • Putni trošak ( predavača/mentora i polaznika)
  • Trošak smještaja – iznimno za osobe s invaliditetom

Zahtjev za potpore potrebno je podnijeti prije početka usavršavanja.

Detaljnije o potpori na:  https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-usavrsavanje/   

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva