ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM I POTICAJI

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM I POTICAJI

Kod zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) poslodavci u RH imaju mogućnost iskoristiti različite mjere i poticaje koja država nudi. Osobe s invaliditetom moraju biti upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom https://lana.mirovinsko.hr/upute/html/osi/, imati rješenje nadležnog Centra za profesionalnu rehabilitaciju i druge potrebne dokumente koji dokazuju invaliditet zaposlene osobe.

Od 01.01.2021. na snagu je stupio novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_145_2804.html

Poslodavci koji planiraju zaposliti osobu s invaliditetom mogu podnijeti zahtjeve za sljedeće poticaje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje:

  • Subvenciju plaće OSI (10-70% osnovice za subvenciju)
  • Sufinanciranje troškova obrazovanja (50-70% iznosa troškova obrazovanja u trajanju najduže 6 mjeseci a iznimno uz odobrenje 12)
  • Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonske prilagodbe (trošak se nadoknađuje u visini stvarnih troškova ali najviše do 40 osnovica za prilagodbu za 1 OSI)
  • Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba (trošak se nadoknađuje u visini stvarnih troškova ali najviše do 40 osnovica za prilagodbu za 1 OSI)
  • Subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje (75% osnovice za subvenciju za doprinose)
  • Financiranje troškova stručne podrške (na osnovu ugovora između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i poslodavca te mjesečne satnice)
  • Potporu za održivost samozapošljavanja OSI (isplaćuje se u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno)
  • Sufinanciranje troškova prijevoza OSI (u visini stvarnih troškova prijevoza)
  • Sufinanciranje troškova rada stručnih suradnika i radnih instruktora u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama (bruto 1 plaća zaposlene osobe i uplaćeni doprinos za zdravstveno osiguranje ali najviše do iznosa od 15.000,00 kn)

Poslodavci koji zapošljavaju više od 3 radnika zahtjeve za poticaje pri zapošljavanju OSI moraju podnijeti u elektroničkom obliku. Subvencija plaće OSI ne može se ostvariti ako poslodavci koriste mjeru HZZ – potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim korona virusom.

Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su zaposliti OSI u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota. Obveza kvotnog zapošljavanja može se ispuniti: zapošljavanjem OSI, korištenjem zamjenske kvote, plaćanjem novčane naknade radi nezapošljavanja OSI i kombinacijom ovih načina.

Poslodavac koji zapošljava više OSI od propisane kvote kao i poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika ali ima zaposlene OSI ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koja predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. Nagrada se može ostvariti za razdoblje od najduže 12 mjeseci kontinuirano za svaki OSI zaposlenu izvan kvote.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva