Tagzaposlenje

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM I POTICAJI

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM I POTICAJI Kod zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) poslodavci u RH imaju mogućnost iskoristiti različite mjere i poticaje koja država nudi. Osobe s invaliditetom moraju biti upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom , imati rješenje nadležnog Centra za profesionalnu rehabilitaciju i druge potrebne dokumente koji dokazuju invaliditet zaposlene...

NAKNADE DRUGOG DOHOTKA NEZAPOSLENIM OSOBAMA

Organizacije civilnoga društva u vrlo velikom broju ovise o projektnom financiranju što posljedično znači da zaposlenici s vremena na vrijeme nakon završetka projekta u kojem su bili zaposleni, ostanu bez posla i prijavljeni su na Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nezaposlene osobe. Primaju i naknadu kroz određeno vremensko razdoblje od HZZ-a za status nezaposlenih. Često nam se obraćate s...

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA MLAĐIH OD 30 GODINA

Poslodavci u Republici Hrvatskoj a samim tim i udruge, zaklade i ostale neprofitne organizacije, koje s osobom mlađom od 30 godina sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme imaju pravo koristiti olakšicu oslobađanja od plaćanja obveze doprinosa na plaću u trajanju od 5 godina. To znači da će poslodavci kroz razdoblje na koje je sklopljen ugovor o radu plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje po...

Drugi dohodak za nezaposlene maksimalno 2.200,98

Nezaposlena osoba koja prima novčanu naknadu za nezaposlene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  ima mogućnost primiti naknadu na osnovu ugovora o djelu ili autorskog ugovora i u vremenu dok prima novčanu naknadu Zavoda za zapošljavanje. Dozvoljeni mjesečni i iznos koji se može primiti je 2.200,98 kn u okviru korištenja prava nezaposlene osobe. U skladu sa Zakonom o tržištu rada, mjesečna...

Najava jesenskih akcija prikupljanja tekstila

Humana Nova iz Zagreba i organizacije civilnoga društva i druge institucije koje djeluju u lokalnoj zajednici, pokreću jesenske akcije sakupljanja tekstila, a Centar za civilne inicijative priključio se ovoj inicijativi koja želi poručiti: Tekstil nije otpad! Više od 90% rabljenog tekstila može se oporabiti ili reciklirati. U rujnu će se održati četiri akcije prikupljanja tekstila te se...

Zapošljavamo! Stručni suradnik za financije/knjigovođa

Stručni suradnik  za financije/knjigovođa  (m/ž) – 30 sati tjedno Lokacija rada: Zagreb Opis posla: I.dio Voditi knjigovodstvo udruge i unositi sve poslovne promjena udruge Obračun plaća i ugovora za naknadu drugog dohotka u skladu sa zakonskim propisima, Voditi evidenciju zaposlenika – matična knjiga zaposlenih Obavljati sva plaćanja za organizaciju   Interno praćenje...

CCI i Zelenica u posjetu španjolskoj zadruzi Hortigas

Trenerica Centra za civilne inicijative za održivi razvoj i dobru ekonomiju te predstavnici ostalih udruga iz Otvorene platforme Zelenica posjetili su Granadu (i obližnje mjesto Durcal) i zadrugu Hortigas koja već 15-ak godina djeluje na području Granade. Zadruga je neformalna inicijativa građana i pravno temelji svoj rad na neprofitnoj organizaciji i broji oko 150 članova koji...

Uspješno dovršen projekt “Zaposlite nas!”

U godinu dana, koliko je trajao projekt “Zaposlite nas! – mladi i visokoobrazovani” nositelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Bjelovar, u kojemu je Centar za civilne inicijative imao partnersku ulogu, kroz koju smo održali edukacije o EU fondovima i pisanju projektnih prijedloga te konkretne projektne ekipe mentorski pratili. Projekt je zaista uspješan, budući da su 64...

Dovršena trotjedna edukacija u sklopu projekte HIRE US!

U petak, 25. rujna 2015. godine, u Bjelovaru su trenerice Centra za civilne inicijative, Mirela Despotović i Gordana Ramač dovršile edukacije mladih visokoobrazovanih nezaposlenih osoba u sklopu projekta “Hire us! – young and unemployed people”, nositelja Područnog ureda Bjelovar Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u partnerstvu s Regionalnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva