ZAPOŠLJAVANJE OSOBA MLAĐIH OD 30 GODINA

Poslodavci u Republici Hrvatskoj a samim tim i udruge, zaklade i ostale neprofitne organizacije, koje s osobom mlađom od 30 godina sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme imaju pravo koristiti olakšicu oslobađanja od plaćanja obveze doprinosa na plaću u trajanju od 5 godina. To znači da će poslodavci kroz razdoblje na koje je sklopljen ugovor o radu plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 15% (MIO I) i doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 5% (MIO II). Ono što se ne plaća u navedenom periodu je doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%.

Mlada osoba koja se zapošljava na ovaj način ne mora biti prethodno prijavljena kao nezaposlena osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje niti je bitno ima li prethodnog radnog staža kod drugih poslodavaca.

Uvjeti koje poslodavac treba ispuniti su sljedeći:

  1. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme
  2. Ugovor o radu sklapa se sa osobom do 30 godina starosti
  3. Mlada osoba do 30 godina nije imala već sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem

Važno je napomenuti da se duljina trajanja od 5 godina može produljiti i to u slučajevima kad osoba mlađa od 30 godina ostvaruje pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna što predstavlja slučaj korištenja rodiljnog dopusta ili kad je radni odnos u mirovanju radi dobrovoljnog služenja vojnog roka. U ovim slučajevima se zaposlenje produžuje za onoliki broj dana za koliko je ostvareno pravo na naknadu.

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva