ŠTO SU DONACIJE (DAROVANJA)

Donacija predstavlja dar koji se može dati u novcu, uslugama ili robi bez naknade ili protuusluge. Vrijednost donacije nije ograničena a za donatore iz poslovnog sektora predstavlja trošak koji može biti porezno priznat.

Poduzetnici koji žele donirati svoja sredstva moraju se pridržavati Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit.  Sukladno Zakonu o porezu na dobit donacija može biti porezno priznat trošak i to:

  • u iznosu do 2% ukupnih prihoda prethodne godine
  • učinjene u tuzemstvu
  • doznačene za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe organizacijama civilnoga društva i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima

Ako se radi o poduzetniku koji je obveznik PDV-a, tada je u skladu s ovim Zakonom i Pravilnikom obvezan obračunati i platiti PDV na darovanu robu i usluge dok se na novčane donacije PDV ne obračunava.  Kod donacija u novcu, novac mora biti doznačen na račun organizaciji kojoj se daruje.

Kada poduzetnik daruje robu ili usluge obvezan je udruzi izdati račun i na njemu iskazati poreznu osnovicu i obračunati PDV te se onda sve pribraja vrijednosti dara i ne smije premašiti spomenutih 2% da bi donacija imala poreznu olakšicu.

U darovanja spada i plaćanje troškova za zdravstvene potrebe fizičkih osoba (operativni zahvati, liječenje, nabava lijekova i slično) koja nisu pokrivena osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaćanje troškova obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove. Potrebno je imati potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i slično.

Donacija fizičkoj osobi koja nije učinjena u zdravstvene svrhe, odnosno u svrhu plaćanja troškova za operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i slično, predstavlja dohodak i darovatelj je obvezan obračunati i platiti doprinose i poreze.

Bez obzira u kakvom se obliku daruje, potrebno je imati i propratnu dokumentaciju a najbolje u vidu Odluke o donaciji/darovanju te u vidu bankovnog izvatka u slučaju kad se donira novac. Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o :

  • vrsti,
  • količini i
  • cijeni darovanih predmeta.

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva