NADZORNA KNJIGA PRILJEVA I ODLJEVA DEVIZA

Sve neprofitne organizacije u Republici Hrvatskoj koje imaju priljeve i plaćanja iz inozemstva dužne su voditi nadzornu knjigu priljeva i odljeva deviza i sve druge evidencije iz propisa o deviznom poslovanju i platnom prometu sa inozemstvom.

Ministar financija donosi Naredbu o načinu vođenju nadzorne knjige i njenom sadržaju.

Nadzorna knjiga može se voditi u obliku uvezane knjige, kartica ili elektronskog zapisa, odnosno u onom obliku koji omogućuje uvid i nadzor deviznog poslovanja rezidenta, dakle pravnih osoba registriranih u RH.

Odgovorna osoba organizacije mora ovjeriti nadzornu knjigu koja se vodi u obliku uvezane knjige ili kartica, odnosno ovjeriti ispis nadzorne knjige kada se ona vodi u obliku elektronskog zapisa. Nadzorna knjiga mora biti dostupna nadzornom tijelu odmah, a najkasnije sljedeći radni dan. Sve isprave iz kojih se podaci unose u nadzornu knjigu i isprave čije se oznake upisuju u nadzornu knjigu kao povezne reference moraju biti dostupne nadzornom tijelu najkasnije sljedeći radni dan. Nadzorna knjiga čuva se najmanje sedam godina.

Podaci se u nadzornu knjigu unose svaki zasebno redoslijedom kako nastaju i to u roku pet radnih dana od dana primitka/ izdavanja isprave.

U slučaju da je potrebno raditi neki ispravak, odgovorna osoba dužna je ovjeriti naknadne ispravke unesenih podataka u nadzornu knjigu.

Sukladno Članku VI. Naredbe o vođenju nadzorne knjige obavezni sadržaj nadzorne knjige je:

  • redni broj i datum unosa podataka,
  • oznaka i datum isprave koja je osnova za izvršenje plaćanja ili naplate, odnosno prijenosa (predugovor, ugovor, faktura, pismo namjere, obračun i sl.),
  • naziv/ime i zemlja sjedišta ne rezidenta s kojim je sklopljen posao,
  • datum, iznos, oznaka valute i način izvršenja plaćanja ili naplate, odnosno prijenosa po sklopljenom kapitalnom poslu,
  • postotak ugovorene zastupničke ili posredničke provizije.

 

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva