ISPRAVAK GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA (GFI)

Sve neprofitne organizacije koje vode dvostruko knjigovodstvo prema zakonu u obvezi su jednom godišnje predati u poslovnicu Fine Godišnji financijski izvještaj (GFI). Godišnji financijski izvještaj sastoji se od dva dokumenta:

  • IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
  • BILANCA

Svi Godišnji financijski izvještaji koji se nalaze u bazi neprofitnih organizacija Ministarstva financija i koji su objavljeni u Registru neprofitnih organizacija su izvještaji koji su podložni provjeri i koji se provjeravaju prilikom revizije godišnjih financijskih izvještaja ili prilikom revizijskog uvida u financijske izvještaje za prethodnu godinu. I revizija i uvid sastoje se od utvrđivanja objektivnosti, potpunosti, ispravnosti, zakonitosti i vjerodostojnosti poslovno financijskih procesa jedne organizacije .

U slučaju da organizacija tijekom naredne godine ustanovi neke pogreške u predanom i pohranjenom izvještaju u bazu podataka Ministarstva, o tome je moguće ostaviti zapis u „Bilješkama“ uz Godišnji financijski izvještaj u narednoj godini. Izvještaj dakle nije moguće „popraviti“ i ispravljati, odnosno unijeti u njega izmjene, nego je moguće sljedeće godine o pogreškama izvijestiti i na taj način ostaviti trag o ispravnosti podataka.

Ministarstvo financija objavilo je Uputu neprofitnim organizacijama o ispravku financijskih izvještaja:

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/upute-obavijest-pitanja/119

Sukladno navedenoj Uputi u izvještaju sljedeće godine potrebno je sve pogreške koje su eventualno učinjene u prethodnoj godini navesti u Bilješkama za izvještajno razdoblje u trenutnoj godini.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva