NAKNADE DRUGOG DOHOTKA NEZAPOSLENIM OSOBAMA

Organizacije civilnoga društva u vrlo velikom broju ovise o projektnom financiranju što posljedično znači da zaposlenici s vremena na vrijeme nakon završetka projekta u kojem su bili zaposleni, ostanu bez posla i prijavljeni su na Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nezaposlene osobe. Primaju i naknadu kroz određeno vremensko razdoblje od HZZ-a za status nezaposlenih.

Često nam se obraćate s pitanjem smiju li nezaposlene osobe dalje raditi u udruzi honorarno i ako smiju, kako će to utjecati na primanje naknade od HZZ-a.

Evo odgovora:

Nezaposlene osobe u Republici Hrvatskoj koje primaju novčanu naknadu za nezaposlene osobe imaju pravo raditi na ugovor o djelu. Sukladno Zakonu o tržištu rada (NN 118/18) u Članku 10. osoba se prestaje voditi u evidenciji nezaposlenih ako ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenih od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini.

Mjesečni iznos koji se može primiti je do 2.581,92 kn.

Dakle, nezaposlene osobe mogu primati naknadu drugog dohotka do ukupnog neto iznosa od 2.581,92 kune i ako primaju naknadu s HZZ-a.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva