GODIŠNJI ODMORI

Svi radnici u Republici Hrvatskoj koji rade 5 dana u tjednu imaju pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu i to u najmanjem trajanju od četiri tjedna.

Godišnji odmor se može iskoristiti odjednom u cijelosti ili u dijelovima. Ako se godišnji odmor koristi u dijelovima, radnik mora iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekinutom trajanju osima ako se radnik i poslodavac ne dogovore drukčije (Članak 83. Zakona o radu).

Sukladno Zakonu o radu Članak 85. propisuje da poslodavac mora napraviti Raspored korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Raspored godišnjih odmora se odnosi na sve radnike, dok se Odluka o korištenju godišnjeg odmora radi za svakog pojedinog radnika. Odluku o korištenju godišnjeg odmora mora se dostaviti radniku najmanje 15 dana prije korištenja prvog dana godišnjeg odmora.

Radnik ima pravo tražiti 1 dan godišnjeg odmora kada to želi ukoliko obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegovog korištenja, osim ako poslodavac ima opravdane razloge koji mu to onemogućuju zbog kojih ne može odobriti korištenje godišnjeg odmora.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora može se prenijeti u sljedeću godinu ali se mora iskoristiti do 30. lipnja. Iznimke od ovog slučaja su radnici koji su bili na rodiljnom ili roditeljskom dopustu te dopustu radi skrbi djeteta s težim smetnjama u razvoju. U tom slučaju se neiskorišteni godišnji odmor iz prethodne godine može iskoristiti do 31.12.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva