DONACIJE I POREZI NA PODRUČJIMA POGOĐENIM POTRESOM

Vlada Republike Hrvatske proglasila je katastrofu uzrokovanu potresom za područja Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije u Narodnim novinama 1/21 a u Narodnim novinama 2/21 objavljene su i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona a koje se odnose na darovanja i donacije.

Sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit mogu imati porezno priznate rashode do iznosa 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini za donacije u naravi ili novcu, a sve fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti kao i građani za dane donacije u naravi ili novcu mogu uvećati osobni odbitak do visine 2% primitaka podnošenjem porezne prijave.

Dopunama Pravilnika iz NN 2/21 propisane su iznimke na donacije na područjima pogođenim katastrofom. Tako se sva davanja tj. donacije pravnim ili fizičkim osobama smatraju porezno priznatim rashodima onim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dobit i porezno priznatim izdacima svim fizičkim osobama obveznicima poreza na dobit.

Donacija fizičkim osobama kojima je imovina stradala u potresu donacija je neoporeziva. Ove donacije mogu biti uplaćene od poslodavca kao i od drugih fizičkih i pravnih osoba.

Još jedna od novosti je oslobađanje od plaćanja PDV-a poduzetnika koji su u sustavu PDV-a a koji doniraju svoju robu, proizvode ili usluge na područjima pogođenim katastrofom.

Ista Dopuna se ne odnosi npr na udruge i organizacije civilnog društva koje u ovom slučaju nisu stavljene u ravnopravan položaj i prilikom nabavljanja robe koja će se donirati osobama na područjima pogođenim potresom ipak morati platiti PDV.

Svakako treba voditi računa da za svako doniranje mora postojati potpisani dokument o preuzetoj robi tj. potvrda o donaciji dok se donacija u novcu uplaćuje na žiro račun te je dokazni dokument uplatnica i bankovni izvod.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva