Izmjene poreza od 01.01.2021

U Narodnim novinama 138/20 objavljene su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak. Važne promjene koje su donesene odnose se na isplatu plaće i drugog dohotka.

Kod isplate plaće od 01.01.2021. smanjuju se stope poreza na dohodak i to:

  • Na mjesečnu osnovicu iznad 30.000,00 kn stopa od 36% smanjuje se na 30%
  • Na mjesečnu osnovicu do 30.000,00 kn stopa os 24% smanjuje se na 20%

Ovo uključuje i plaće iz prosinca 2020.godine a koje se isplaćuju od 01.01.2021.

Kod obračuna i isplate drugog dohotka (ugovora o djelu, autorskih honorara) također se smanjuje stopa poreza s 24% na 20% na što je potrebno obratiti pažnju, pogotovo ako su ugovori potpisani u 2020. godini a isplaćuju se u 2021. godini.  

To u konačnici znači da ćete za isti neto iznos u 2021.godini imati manje troškove (bruto i ukupan trošak nekog drugog dohotka će biti manji nego da je isplaćen u 2020. godini).

Primjer Obračuna neto honorara prema ugovoru o djelu od 1.000,00kn
Neto ( primjer se odnosi na Grad Zagreb)

STAVKA/GODINA2020.2021.
Neto1.000,001.000,00
Porez334,82261,78
Prirez 18&60,2747,12
Ukupno porez395,09308,90
Dohodak1.395,091.308,90
MIO I116,26109,08
MIO II38,7536,36
Ukupno doprinosi IZ155,01145,44
Bruto1.550,101.454,33
Doprinos zdravstvo116,26109,08
UKUPAN TROŠAK1.666,361.563,41
- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva