RAD UMIROVLJENIKA

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/18) od 01.01.2019. proširen je krug umirovljenika kojima je omogućen rad uz primanje mirovine.

Umirovljenik može sklopiti Ugovor na nepuno radno vrijeme, maksimalno do 4 sata dnevno, odnosno  do 20 sati tjedno. Sklapanje ugovora o radu i prijava umirovljenika kod poslodavca jednaki su kao i kod zapošljavanja redovitih radnika.

Obračun plaće za umirovljenika koji kod poslodavca radi tih dozvoljenih 20 sati tjedno jednak je kao i za ostale radnike. Kako minimalna bruto plaća za 2021. godinu u RH iznosi 4.250,00 kn, tako se  umirovljenicima za pola radnog vremena ne smije isplatiti iznos manji od 2.125,00 kn.

Kod obračuna plaće umirovljenika obračunavaju se i doprinos za mirovinsko osiguranje (20% ili 15%+5%) i doprinos za zdravstveno osiguranje (16,5%).

Osnovni osobni odbitak u obračunu plaće umirovljeniku je kao i kod redovitih zaposlenika 4.000,00 kn a može se uvećati za uzdržavane osobe ili u slučaju invalidnosti.

Prilikom odlaska radnika u mirovinu Porezna uprava dostavlja njegovu poreznu karticu HZMO-u te osobni odbitak može koristiti poslodavac kod kojeg se ona i nalazi. Međutim, umirovljenik može zatražiti raspodjelu osobnog odbitka te ga koristiti kod više isplatitelja u postocima  koje je tražio. Nakon izvršenih promjena izdaje se nova porezna kartica (PK) koja se dostavlja poslodavcima.

Umirovljenici koji su zaposleni imaju pravo na prigodne nagrade (božićnica, regres) kao i na prijevoz s posla i na posao kao i ostali radnici ako je to regulirano ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom.

Umirovljenici imaju pravo na korištenje godišnjeg odmora i to na isti broj dana godišnjeg odmora kao i radnici koji rade puno radno vrijeme.

Razlika između umirovljenika koji su zaposleni i ostalih zaposlenika je u tome što osobe iznad 65 godina života i sa 15 godina mirovinskog staža ne mogu ostvariti naknadu plaće na teret HZZO-a u slučaju bolovanja ili povrede na radu nego isključivo na teret poslodavca.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva