OBRAČUN PLAĆE RADNIKA I DOSTAVA OBRAČUNSKE LISTE

Sukladno Pravilniku o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15 i 35/17) svaki obračun plaće sadrži:

–              Podatke o poslodavcu (naziv poslodavca, sjedište, OIB i IBAN)

–              Podatke o radniku (ime i prezime, adresu, OIB i IBAN)

–              Mjesec u godini za koji se plaća isplaćuje

–              Podatke o ostvarenim radnim satima i

druge podatke o kojima ovisi iznos plaće.

Prema Zakonu o radu (članak 93., stavak 1.), svaki poslodavac ima obavezu radniku uručiti obračun plaće u roku od 15 dana od dana isplate plaće, (obrazac IP). Ukoliko iz nekog razloga radniku ne bude isplaćena plaća, tada se radniku dostavljaju 2 obračuna: jedan u kojem će biti iskazan ukupan obračun plaće i drugi u kojem će biti iskazan iznos neisplaćene plaće (obrazac NP1). Obrazac NP mora obvezno imati navedeno ime i prezime odgovorne osobe poslodavca te potpis poslodavca.

Pravilnikom, a ni Zakonom nije navedeno na koji način će poslodavac dostaviti obračun plaće radniku. Obračun se može dostaviti osobno, elektroničkom poštom ili poštom. U svakom slučaju poslodavac  treba imati dokaz da je radniku uručio obračunsku listu bilo to u vidu kopije IP obrasca s potpisom (ili ispisa 2 primjerka od kojih 1 ide radniku a 1 poslodavcu), zajedničke potpisne liste svih radnika ili sačuvanom elektroničkom poštom kao dokazom o poslanoj obračunskoj listi.

Tekst Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o dostavi obračuna plaće možete pogledati na:

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva