OBVEZE UDRUGE ZA KRAJ KALENDARSKE GODINE

Udruge su obvezne do kraja kalendarske godine izraditi:

  1. Godišnji program rada za 2022. godinu (Operativni plan)
  2. Financijski plan za 2022. godinu koji se sastoji od:
  3. Plana prihoda i rashoda
  4. Plana zaduživanja i otplata
  5. Obrazloženja financijskog plana
  6. Godišnji popis imovine i obveza (inventura) za 2021. godinu sa stanjem na dan 31.12.
  7. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola (Financijski upitnik)

Zaključno s datumom 31.12.2021. potrebno je i napraviti:

  • Potvrdu o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu za 2021. godinu za sve vanjske suradnike kojima ja isplaćen drugi dohodak tj ugovor o djelu ili autorski honorar. Obrazac je potrebno dostaviti vanjskim suradnicima do 31.01.2022.
  • Udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost i plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu podnose ispunjen obrazac PD-PO nadležnoj ispostavi porezne uprave do 15.01.2022.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva