ŠTO JE OSOBNI ODBITAK I NJEGOVO KORIŠTENJE

Osobni odbitak predstavlja neoporezivi dio dohotka iz radnog odnosa (plaća), kod obračuna mirovina ili ostalih bruto primitaka na osnovu nesamostalnog rada. Prilikom izračuna drugog dohotka ne primjenjuje se osobni odbitak. Mjesečni osobni odbitak definiran je Zakonom o porezu na dohodak (Članak 14.) i  iznosi 4.000,00 kn a izračunava se tako da se osnovica osobnog odbitka pomnoži sa koeficijentom od 1,6. Osobni odbitak se može i uvećati ako zaposlenik na svojoj poreznoj kartici ima uzdržavane članove obitelji ili jedno ili više djece, te za utvrđenu invalidnost (primjenjuje se i za uzdržavane članove obitelji i djecu).  

Ako radnik radi kod dva poslodavca dozvoljena je mogućnost raspodjele osobnog odbitka po poslodavcima što se navodi na poreznoj kartici radnika kako bi se iskoristio na najbolji mogući način za radnika.

Od 01.01.2018. vrijedi pravilo da poslodavac kod obračuna posljednje plaće, odnosno za radnika koji je odjavljen više ne koristi porezne olakšice, dakle osobni odbitak. Ako primjerice, radnik prestaje s radom 31.10.2021. a plaća se isplaćuje 10.11.2021., poslodavac više ne može koristit osobni odbitak kod obračuna i isplate plaće.

Ovako se obračunava zadnja plaća zbog pretpostavke da porezna kartica radnika koji mijen ja zaposlenje odlazi kod novog poslodavca koji je zaposlio radnika u mjesecu nakon prekida radnog odnosa.

Postoji i izuzetak za koji je porezna uprava dala svoje mišljenje a to je da se osobni odbitak može koristiti uz pismenu izjavu radnika da se u mjesecu nakon prekida radnog odnosa neće zaposliti kod drugog poslodavca.

Tablica osnovnog osobnog odbitka i uvećanja:

OSOBNI ODBITAKKoeficijentMjesečna svota (kn)Godišnja svota (kn)
Osnovni osobni odbitak 11,6   4.000,0048.000,00
Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija0,7  1.750,0021.000,00
Prvo dijete0,7  1.750,0021.000,00
Drugo dijete1,0  2.500,0030.000,00
Treće dijete1,4  3.500,0042.000,00
Četvrto dijete1,9  4.750,0057.000,00
Peto dijete 2,5  6.250,0075.000,00
Šesto dijete3,2  8.000,0096.000,00
Sedmo dijete4,0  10.000,00120.000,00
Osmo dijete4,9  12.250,00147.000,00
Deveto dijete 25,9  14.750,00177.000,00
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom0,4  1.000,0012.000,00
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu 3​1,5  3.750,00​45.000,00
- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva