PROR-POT obrazaca – Izvještaj o potrošnji

Udruge koje se financiraju iz javnih izvora što uključuje sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave obvezne su tim istim tijelima dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava.

Ova obveza navodi se u Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – Članak 6.

Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava tj PROR-POT obrazac dostavlja se 60 dana nakon završetka poslovne godine, no može se dostaviti i u drugim rokovima ako su rokovi utvrđeni nekim ugovorima, primjerice ugovorom sa davateljem sredstava.

Uz ovaj obrazac, davatelj sredstava može od udruge zahtijevati i kopije dokumentacije za nastale troškove koji su iskazani u PROR-POT obrascu.

PROR-POT obrazac je u većini slučajeva dio dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz završni financijski izvještaj ali se može naći i na:

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/116

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva