OVRHA NA PLAĆI U 2022. GODINI

Ovrha na plaći (kao i na mirovini ili naknadi plaće) u kalendarskoj godini računa se i ovisi o prosječnoj neto plaći u RH iz prethodne godine.

U Narodnim novinama 118/21 objavljeno je da je prosječna mjesečna plaća za period siječanj-kolovoz 2021 a koja se uzima u obzir za
2022. godinu iznosila 7.086,00 kn.
Sukladno Ovršnom zakonu (Članak 173.) ovaj iznos se odnosi na sve isplate u 2022. godini pa tako i za plaću za prosinac 2021. godine.
Iznosi plaće koji su izuzeti od ovrhe ovise o tome je li neto plaća veća ili manja od 7.086,00 kn.

Primjeri obračuna:

PLAĆAOPISNAPOMENA/PRIMJER
Neto plaća veća ili jednaka 7.086,00 kn1.771,50 kn ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 7.086,00 kn).3.543,00 kn ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 7.086,00 kn).4.724,00 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 7.086,00 kn).Ukoliko radnik  ima neto plaću 10.000,00 kn i ovrhu zbog nepodmirenog telefonskog računa, radniku se mora isplatiti plaća u iznosu od 4.724,00 kn a ostatak od 5.276,00 kn ide na ovrhu.
Neto plaća manja od 7.086,00kn1/4 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta.1/2 neto plaće radnika ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja.3/4 neto plaće ovršenika, ali ne više od 4.724,00 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina.Ukoliko radnik ima neto plaću 4.500,00 kn i ovrhu radi nepodmirenog telefonskog računa, radniku se mora isplatiti 3.375,00 kn za plaću a ostatak od 1.125,00 kn ide na ovrhu.

Postoji i za radnika  čija je plaća manja od 7.086,00 kn. Ako plaća iznosi između 6.298,99 – 7.085,99 kn
isplatit će mu se iznos od 4.724,00 kn, odnosno 2/3 prosječne plaće dok ostatak ide na ovrhu.
Razlog ovakvog izuzetka je u činjenici da bi kod isplate od  ¾ plaće, radnik dobio veći iznos nego radnici čije su plaće veće od prosječne.

Primanja koja su povezana sa radnim odnosom izuzeta su od ovrhe, prema Ovršnom zakonu (Članak 172.)
do propisanih neoporezivih iznosa i to:

naknada troškova za službeno putovanje,
naknada troškova prijevoza na posao i s posla,
dar za djecu do 15. godine života,
potpore za novorođenče,
potpore zbog invalidnosti radnika,
potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana,
potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika,
novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika,
prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.),
novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika,
nagrade radnicima za navršene godine radnog staža,
dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu,
dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu,
dnevnice za službena putovanja koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU-a
radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnošću poslodavca,
pomorski dodatak i
pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva