PRIJELAZ IZ SUSTAVA DVOJNOG U SUSTAV JEDNOSTAVNOG KNJIGOVODSTVA UDRUGA U 2022. GODINI

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014) propisuje u Ćlanku 9., Stavak 5. da svaka neprofitna organizacija ima obvezu voditi dvojno knjigovodstvo prve tri godine djelovanja, od osnivanja i registracije u Registar.

Zakon propisuje i da neprofitna organizacija može voditi jednostavno knjigovodstvo ukoliko ispunjava za to predviđene uvjete. Zakonom predviđeni uvjeti za prijelaz u sustav vođenja jednostavnog knjigovodstva iz sustava dvojnog knjigovodstva su  (Članak 9., Stavak 2.) :

  • Vrijednost imovine neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno je manja od 230.000,00 kn
  • Godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno je manji od 230.000,00 kuna godišnje
  • da djeluje najmanje 3 godine

Ukoliko organizacija u 2022. godini ispunjava sva tri zakonski propisana uvjeta, neprofitna organizacija može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela u 2022. godini. Rok za prijelaz  iz dvojnog u jednostavno knjigovodstvo u 2022. godini je datum roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu a to je 01.03.2022. godine.

Potrebno je da organizacija nakon što donese Odluku, ispuni obrazac RNO-P te ga u zakonskom roku preda u digitalnom obliku na adresu Ministarstva financija.

Obrazac i upute za ispunjavanje su ovdje: https://mfin.gov.hr/print.aspx?id=118&url=print

Neprofitne organizacije koje donesu odluku o prijelazu iz sustava dvojnog u sustav jednostavnog knjigovodstva i dalje imaju  obvezu sastavljanja Godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu po načelu dvojnog knjigovodstva.  Tek u 2023. godini to neće morati izraditi za 2022. godinu već će izraditi godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na Obrascu: G-PR-IZ-NPF.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva