ANGAŽIRANJE STUDENATA U RAD UDRUGE

Zakonom o obavljanju studentskih poslova (NN 96/2018) regulira se angažiranje studenata za studentske poslove u Republici Hrvatskoj. Članak 2. Zakona, Stavak 1. propisuje da svi redovni i izvanredni studenti kao i studenti na razmjeni u Republici Hrvatskoj mogu obavljati studentske poslove.

Prema Članku 10. ovog Zakona, studenti u akademskoj godini koja prethodi njihovom radu, mora ostvariti najmanje 1 ECTS bod kako bi mogli obavljati studentski posao. Izuzetak od ovog pravila su studenti koji upisuju prvu godinu studija ili oni koji su s opravdanim razlogom zaustavili studij.

Ugovor o obavljanju studentskog posla sklapa se prije početka obavljanja posla a sklapaju ga student koji je Izvršitelj posla, posrednik (Studentski centar) i Naručitelj poslova. Studentski ugovor sklapa se za kalendarski mjesec no iznimno se može sklopiti i na dulje razdoblje, najviše do 45 dana uz navođenje razloga za njegovo dulje trajanje.

Na temelju zaključenog ugovora, Studentski centar, čiji je student član, izdat će račun Naručitelju za isplatu obavljenog studentskog posla. Studentski centar vrši isplatu studenta na temelju primljene uplate Naručitelja.

Članak 12. Zakona, Stavak 2. navodi da se minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova računa u odnosu na visinu minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj. Njen iznos dijeli se s 160. Kako je za 2022. godinu propisan novi iznos minimalne plaće radnika u iznosu od 4.687,50 kn bruto, tako je u 2022. godini minimalna studentska satnica –  29,30 kn.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva