‘Uvažavanje različitosti i izgradnja mira’ – Priručnik za akcijska istraživanja

Kroz projekt PRECEDE u svim je zemljama-partnerima izgrađena PRECEDE-mreža, koja je povezala dionike: obrazovne institucije, organizacije civilnoga društva te stručnjake u radu s djecom, koji žele doprinijeti izgradnji inkluzivnog društva, gdje djeca i odrasli poštuju različitost, kroz aktivnosti koje doprinose povećanju empatije i odmaku od predrasuda u svrhu osnaživanja rodne jednakosti, te promiču jednaku inkluziju ljudi različitih vjera, mogućnosti te etničkih, društvenih i svih ostalih pozadina, odnosno vode k izgradnji mira i pomirbi.

Svrha ovog priručnika je potpora dionicima, pogotovo organizacijama civilnog društva te drugim sudionicima ranog odgoja i obrazovanja, u korištenju akcijskih istraživanja tijekom implementacije projekata, učenja te zagovaranja uvažavanja različitosti i izgradnje mira u kontekstu obrazovanja i civilnog društva.

Autorica izdanja je prof.dr.sc. Dejana Bouillet, koja je na projektu PRECEDE djelovala kao regionalna koordinatorica za istraživanja.

Centar za civilne inicijative objavio je digitalno izdanje ove publikacije koje možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Priručnik
- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva