Sretna bilježnica


Sretna bilježnica naći će svoje čitatelje i korisnike među djecom u udomiteljskim obiteljima kojima je prvenstveno namijenjena, međutim jednako je mogu koristiti i biološka djeca udomitelja te djeca iz lokalne zajednice kao i njihovi roditelji.
S obzirom na to da bilježnica obuhvaća razdoblje djetetova života od rođenja do punoljetnosti sa svim razvojnim fazama, vjerujemo da će je roditelji i udomitelji koristiti sa djecom mlađe dobi (predškolske), nakon čega ona može postati i po obliku dnevnik za mlade te pomoć odraslih više neće biti potrebna pri njenom korištenju. Bilježnica obihvaća značajke pojedine faze djetetova razvoja uz koje smo navodili primjere vježbi, radionica i postera koje imaju svrhu poticanja pravilnog i kvalitetnog procesa odrastanja a neki i provođenja slobodnog vremena i upoznavanja sebe.
Bilježnica je nastala tijekom provedbe projekta SIGURAN DOM (UP.02.2.2.06.0264). Projekt SIGURAN DOM financira se iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici — FAZA l,’ kodni broj ugovora je UP.02.2.2.06.0264. Vrijedan je 1.458.263,88 kuna, a traje do kraja svibnja 2022. i zapošljava 9 osoba u šest gradova: Ogulin, Čazma, Đurđevac, Vukovar, Mursko Središće i Zagreb. Objava ovog teksta isključiva je odgovornost Centra za civilne inicijative.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva