Nova Građanska inicijativa i sajam u Dugavama

U subotu, 10.12.2016. godine, u organizaciji Građanske inicijative Dugave, ispred Knjižnice Dugave održan je mali sajam kreativaca i proizvođača organske hrane i prerađevina, s namjerom da se ovakvi sajmovi u Dugavama organiziraju što češće, barem svakih nekoliko mjeseci, kako bi se građani Dugava u što većem broju priključili ovoj inicijativi.
Građanska inicijativa Dugave započela je svoje djelovanje na poticaj Platforme Zelenica, koja je u sklopu svojih aktivnosti održala tamo sajam Dan D(ugave), a inicijativa dalje nastavlja samostalno, uz suradnju i podršku pojedinačnih članova Zelenice.
U Knjižnici Dugave, koja se pokazala ključnom za razvoj ovakvih i sličnih inicijativa, održano je istodobno predavanje o razmjeni bez novca, koja može postati odličan način da ljudi iskoriste svoje resurse i znanja, povežu se lokalno i zajednički djeluju na način koji im zadovoljava različite potrebe, a također pozitivno djeluje na samopouzdanje osoba koje imaju mnoga znanja i vještine koje bi na taj način mogli podijeliti s drugima.
Veselimo se razvoju ovakvih kvartovskih inicijativa, podržavamo ih i pozivamo vas da nam se javite ako i sami namjeravate upustiti se u organizaciju sličnih aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva