TagInicijativa

Nova Građanska inicijativa i sajam u Dugavama

U subotu, 10.12.2016. godine, u organizaciji Građanske inicijative Dugave, ispred Knjižnice Dugave održan je mali sajam kreativaca i proizvođača organske hrane i prerađevina, s namjerom da se ovakvi sajmovi u Dugavama organiziraju što češće, barem svakih nekoliko mjeseci, kako bi se građani Dugava u što većem broju priključili ovoj inicijativi. Građanska inicijativa Dugave započela je svoje...

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva