Stanje i problemi u području zaštite dječjih prava, socijalne i zdravstvene skrbi te odgoja i obrazovanja predškolske djece u Republici Hrvatskoj – Situacijska analiza

Prihvaćanje različitosti i mirotvorstvo za uključene u projekt PRECEDE je niz aktivnosti koje mogu pomoći u izgradnji inkluzivnog društva u kojem djeca i odrasli poštuju različitost. To uključuje izgradnju sposobnosti za učenje empatije i iskorjenjivanje predrasuda kako bi se ojačala rodna jednakost i promoviralo jednako uključivanje osoba različitih vjeroispovijesti, sposobnosti, etničke, društvene i ostalih pripadnosti. Mirotvorstvo shvaćamo kao proces razrješavanja sukoba i uspostave održivog mira. Ipak, definicija mirotvorstva koju koristimo u ovom programu šira je od prevencije nasilja i odnosi se na širenje pravde, jednakosti i harmonije.

Ovim smo izdanjem nastojali napraviti presjek trenutačnog stanja u Republici Hrvatskoj, što će na razini projekta PRECEDE, pripremom takvih materijala u svakoj od uključenih zemalja, biti vrijedan izvor i alat svima koji djeluju na prihvaćanju različitosti i izgradnji mira.

Analiza
- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva