RAD KOD KUĆE

Članak 17. Zakona o radu (Narodne novine br.93/14 i 127/17 i 98/19) propisuje

„Obavezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada

Članak 17.

(1) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, osim podataka iz članka 15. stavka 1. točaka 1. do 9. ovoga Zakona, mora sadržavati i dodatne podatke o:

1) radnom vremenu

2) strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati

3) uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time

4) naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova

5) načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.“

 

Svaki ugovor o radu sklopljen s radnikom mora prema Članku 15. stavak 2. sadržavati „Mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima“

S obzirom na trenutačnu situaciju u Hrvatskoj u uvjetima svjetske pandemije i epidemije COVID-19 virusom, i postojeće odredbe Zakona o radu; poslodavac i radnik mogu na određeno vrijeme izmijeniti odredbe ugovora o radu s obzirom na mjesto rada u skladu sa zakonom o radu.

U takvom slučaju poslodavac donosi odluku o radu kod kuće. Poslodavac je pritom dužan voditi računa o sigurnosti radnika, osigurati mu potrebnu opremu i organizirati mu posao te odrediti radno vrijeme i način osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

U isto vrijeme radnik treba izvršavati svoje obveze i poslove koje dobije od poslodavca.

Odluka o radu kod kuće koju donosi poslodavac sadrži sljedeće elemente:

  • Informacije o poslodavcu uz znak(logotip) ili memorandum poslodavca

(Naziv, adresu, OIB i ime zakonski odgovorne osobe)

  • Datum donošenja odluke
  • Obrazloženje donošenja odluke (u našem primjeru je to virus COVID-19)
  • Ime radnika na koje se odluka odnosi
  • Vrijeme trajanja privremene odluke (Datum početka i kraja trajanja odluke)
  • Potpis i pečat odgovorne osobe

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva