NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA RADNICIMA U UVJETIMA EPIDEMIJE COVID – 19

Poslodavac prema Zakonu o radu (NN 94/14 i 98/19) nije dužan isplatiti radnicima naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, osim u slučajevima kad poslodavac sam donese takvu odluku ili je ona određena nekim drugim aktima poput Pravilnika o radu, Odluke izvršnog tijela udruge ili samim ugovorom o radu.

Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak Članak 7. stavak 2. Redni broj 29, 30 i 31, radniku se neoporezivo mogu isplatiti troškovi prijevoza u visini stvarnih izdataka prema cijeni pojedinačne ili mjesečne cijene karte. Ponekad se događa da u nekim područjima nema javnog prijevoza i u tom se slučaju iznos troškova prijevoza utvrđuje u približnim udaljenostima na kojima postoji organiziran prijevoz. Trošak prijevoza se isplaćuje na osnovi računa, potvrda o cijeni karte ili odluka. U većini slučajeva radnicima se isplaćuje mjesečni iznos troška prijevoza. Radniku se na mjesečnoj razini uplaćuje iznos za prijevoz i u tom slučaju poslodavac ima pravo obračunati i/ili umanjiti naknadu za prijevoz u slučaju ukoliko radnik radi kod kuće ili je na bolovanju.

Ako poslodavac radniku kupuje mjesečnu ili godišnju kartu za javni prijevoz, tada nema mogućnost tražiti povrat troškova prijevoza od radnika koji je na radu kod kuće.

Postoji i mogućnost isplate pojedinačnih troškova prijevoza na dnevnoj razini u kojem se slučaju radniku obračunavaju i isplaćuju troškovi prijevoza samo za one dane kada su stvarno nastali, odnosno za dane kada radnik putuje na posao i s posla.

Nacionalni stožer civilne zaštite donio je 21. ožujka 2020. Odluku o privremenoj obustavi javnog prijevoza koja je objavljena u Narodnim novinama NN 34/2020 od 21.03.2020. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_34_733.html) i primjenjuje se od 22.03.2020. Stupanjem na snagu, ova Odluka utječe na isplate troškova prijevoza radnika na posao i s posla te se postavlja pitanje isplate putnih troškova.

Kako članak 107.a Općeg poreznog zakona (NN 115/16,106/18,121/19 i 32/20) propisuje plaćanje poreza u posebnim okolnostima, Porezna uprava je objavila odgovor na to pitanje sa detaljnim pojašnjenjem i uputama u vezi isplate putnih troškova radnicima koji moraju dolaziti na posao. Ukratko, radnicima se može uz neoporezivu naknadu troškova prijevoza u visini mjesečne karte neoporezivo isplatiti i troškovi korištenja osobnog automobila računajući 2,00kn po kilometru uz evidenciju korištenja vozila ili korištenje taxi usluga uz podnošenje računa.

Cijelu obavijest možete pročitati na https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2882&List=Vijesti

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva