PRAVO RADNIKA NA NAKNADU PLAĆE U SLUČAJU SAMOIZOLACIJE I IZOLACIJE

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, svaka osigurana osoba ima pravo na naknadu plaće tijekom izolacije i samoizolacije. Naknada plaće u slučaju izolacije i samoizolacije isplaćuje se na teret HZZO-a i to od prvog dana korištenja tj. otvaranja bolovanja.

 

HZZO je omogućio podnošenje zahtjeva elektronskim putem bez slanja izvješća o bolovanju od izabranog liječnika.

Zahtjev koji se šalje na HZZO obavezno mora sadržavati ime i prezime osigurane osobe, OIB, broj telefona i tekući račun na koji će se isplatiti naknada.

 

Naknada koju obračunava i isplaćuje HZZO direktno osiguranoj osobi na tekući račun iznosi 100% od osnovice za naknadu a najviši mjesečni iznos za puno radno vrijeme je zapravo proračunska osnovica uvećana za 28% a koja u RH iznosi 4.257,28 kn.

 

Privremenu nesposobnost za rad utvrđuje izabrani liječnik opće medicine osobama kojima je određena izolacija u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili samoizolacija od strane graničnog sanitarnog inspektora ili epidemiologa.

 

 

U slučaju da se tijekom samoizolacije radnik dogovori sa poslodavcem da će rad obavljati od kuće, tada nema pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a nego plaću prima od poslodavca.

 

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva