Likvidiranje računa u organizacijama civilnoga društva

Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija odnosi se na udruge, strane udruge, zaklade, fundacije, ustanove, političke stranke, umjetničke organizacije, vjerske i druge zajednice.

Članak 9. ove uredbe u stavku 4. navodi da  „Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakcije jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.“

To znači da svaki ulazni račun navedenih organizacija koji je plaćen preko žiro računa mora biti potpisan od strane zakonskog predstavnika ili osobe koju on ovlasti za likvidaciju računa. Na taj način račun se smatra ispravnim, provjerenim i vjerodostojnim.

U praksi to znači da organizacija može svaki račun imati :

  1. potpisan od zakonskog predstavnika ili ovlaštenika
  2. izraditi štambilj za likvidaciju prema kojem zakonski predstavnik ili ovlaštena osoba odobrava plaćanje. Uz potpis može se naznačiti i naziv izvora sredstava i stavka u proračunu. Ovakav štambilj nije obavezan pa je i njegov izgled i sadržaj podložan potrebama poslodavca. Knjigovodstvenim servisima ovakav način likvidiranja računa predstavlja najpraktičniji i najuredniji način.

Dopuna teksta. Zagreb, 24.03.2021.

Kako je Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija u Članku 48. ukinuta Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/08., 7/09., 158/13., 1/14. i 44/14.).  time više ne postoji obveza likvidiranja ulaznih računa.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno i potrebu urednog vođenja financijske dokumentacije te preuzimanja odgovornosti za plaćanja, mi smo mišljenja da je svakoj udruzi korisno ili uvesti likvidaciju računa ili nastaviti dobru praksu transparentnog dalje.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva