Objavljen video uz projekt “Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a)”

U sklopu projekta “Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a)”, kojeg  financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, objavljen je video film, koji ima za svrhu pridonijeti ciljevima projekta i povećati informiranost i senzibiliziranost starijih osoba i javnosti za pravnu i socijalnu problematiku starijih osoba te povećati razinu volontiranja i socijalne uključenosti starijih osoba u aktivan život lokalne zajednice.

 

Projekt se provodi u četiri grada: Zagrebu, Karlovcu, Sisku i Bjelovaru te je kroz svoje aktivnosti okuplja veliku skupinu aktivnih osoba treće životne dobi kroz edukativne, kreativne, aktivnosti s područja zdravog života i aktivnog angažmana u zajednici.

Video možete pogledati na YouTube kanalu Centra za civilne inicijative ili prilogu ovoj objavi.

- Mirela Despotović
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva