ISPLATA PLAĆE I DRUGIH PRIMITAKA U 2023. GODINI

ISPLATA PLAĆE I DRUGIH PRIMITAKA U 2023. GODINI

Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017 u Članku 92. definira primitke fizičkim osobama koji se isplaćuju na njihov žiro račun kod banke u kojima im je otvoren račun. Izuzetak su određeni primici koji mogu biti isplaćeni na tekući račun a u koje spadaju i primici po osnovi nesamostalnog rada odnosno plaća kao i određeni primici koji se ne smatraju dohotkom ili se na njih ne plaća porez na dohodak.

Donismo tekst Članka:

Nadalje, u Narodnim novinama, broj 151/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, a čije su odredbe stupile na snagu 1. siječnja 2023.  Novost i zanimljivot ovog zakona je da se plaće više neće morati isplaćivati isključivo na tekući račun, kao ni ostali primici koji su se do 01.01.2023. isplaćivali na žiro račun.

U navedenom Zakonu se riječ „žiro račun“ mijenja u „račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet“

Ne postoji dakle više obveza za isplatu različitih primitaka fizičkih osoba na različite račune koje imaju nego se svi primici (plaća, ugovor o djelu ili autorski ugovor, najam, različite naknade ili provizije) mogu isplatiti na bilo koji, samo jedan račun koji fizička osoba ima u banci.

Prije ovih promjena, plaće, mirovine i određene naknade (putni troškovi, božićnice i slično) su se isplaćivale na tekući račun dok su se, primjerice, najam i honorari isplaćivali na žiro račun. Od sada osoba može i dalje imati više različitih računa otvorenih u banci (tekući i žiro primjerice) ali je novost u tome da to više nije potrebno jer se različiti primici po različitim osnovama mogu isplatiti na samo jedan račun.

Kako je ovaj Zakon stupio na snagu od 01.01.2023. tako se primjenjuju gore navedene isplate.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2337.html

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva