IZDAVANJE RAČUNA od 01.01.2023.

O izradi i izdavanju računa u neprofitnoj organizaciji smo pisali u našoj financijskoj točci 11. rujna 2020. godine. Sve o izgledu i sadržaju računa možete pročitati ovdje:

Uvođenje Eura kao novčanu valutu u Republiku Hrvatsku donijelo je brojne promjene pa tako i u  izgledu i izdavanju računa. Od 05.09.2022. smo imali obvezu račune izdavati u kunama uz navođenje ukupnog iznosa računa u eurima i navođenje fiksnog tečaja konverzije.

Ovakva obveza dvojnog iskazivanja na računima vrijedila je do kraja 2022. godine.

Od 01. siječnja – 31. prosinca 2023. godine imamo novu promjenu. Sve pojedinačne iznose na računima iskazujemo u eurima kao i ukupan iznos svakog računa. Međutim uz ukupan iznos u eurima, iskazujemo i taj ukupan iznos u kunama uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. 

Podsjećamo da je fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn.

- Vlaho Vručinić
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva