NEOPOREZIVI PRIMICI I IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Krajem 2022. godine i početkom 2023. godine donesene su 2 izmjene Pravilnika o porezu na dohodak. Izdvajamo sljedeće:

  1. Narodne novine 156/22 objavile su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu od 01. siječnja 2023. iz kojeg izdvajamo povećanje neoporezivog primitka studenata i učenika. Do sad je neoporezivi primitak studenata i učenika iznosio 15.000,00 kn a ovom izmjenom povećan je na 24.000,25 kn ili 3.185,38 eura godišnje.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_12_156_2546.html

Ovaj Pravilnik također definira i iznose svih neoporezivih isplata u eurima. Tako je, primjerice iznos dnevnice za službeno putovanje za više od 12 sati u iznosu od 26,55 eura, dnevnice za službeno putovanje u trajanju od 8-12 sati dnevno u iznosu od 13,28 eura, a naknada za korištenje osobnog vozila u službene svrhe do 0,40 eura.

  1. Narodne novine 1/23 objavile su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji stupa na snagu 03. siječnja 2023. u kojem se uvodi novi neoporezivi primitak a koji poslodavci mogu isplatiti radniku (za rad na izdvojenom mjestu – npr. rad od kuće) i koji iznosi 3,98 eura po danu i ne više od 66,37 eura mjesečno.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2023_01_1_7.html

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva