ISKAZIVANJE PLAĆE nakon 05.09.2022.

ISKAZIVANJE PLAĆE nakon 05.09.2022.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html ) datum uvođenja eura u Republici Hrvatskoj je 01.01.2023. a razdoblje dvojnog iskazivanja u eurima i hrvatskoj kuni počinje 05.09.2022. Ovakvo dvojno iskazivanje iznosa (primjerice na prodajnim mjestima ili na robi, računima u trgovinama, računima za usluge, obračunima plaća, na internetskim stranicama, u ponudama kupcima itd.) u kunama i eurima odnosi se i na plaće  radnika a koje će biti isplaćene nakon 05.09.2022. Donošenjem ovog Zakona, poslodavci u Republici Hrvatskoj obvezni su iskazivati neto plaće u obje ove valute uz obvezno navođenje fiksnog tečaja konverzije kune u euro. Vijeće Europske unije je 12.07.2022. donijelo Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj kao nacionalne valute te uredbu kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u eure, gdje je 1 euro = 7,53450 kuna.

Članak 9. ovog Zakona odnosi se na načelo neprekidnosti pravnih dokumenata i navodi: „Postupak uvođenja eura ne utječe na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1103/97.“ što znači da se već postojeći Ugovori o radu ne moraju mijenjati. Iznosi plaća radnika u Ugovorima u radu koji su u kunama ne moraju se mijenjati u novu valutu. Isto se odnosi i na kolektivne ugovore, pravilnike o radu ili bilo koje druge interne akte organizacije.

Ugovori o radu koji se potpisuju s radnicima nakon 05.09.2022. moraju imati navedene iznose neto plaće u kunama i eurima (Članak 52, Stavak 1. : „U razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. ovoga Zakona poslodavac je dužan dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun na ispravi o isplati plaće, naknadi plaće, otpremnine i drugih materijalnih prava koji se radniku isplaćuju na temelju propisa, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije  te naveden fiksni tečaj konverzije“), dok u ugovorima koji će biti sklopljeni nakon 01.01.2023. iznos plaće mora biti ugovoren u eurima i više se ne upisuju iznosi u hrvatskim kunama.

Što se tiče upotrebe riječi EURO, kod općenitog navođenja/pisanja eura u tekstu piše se slovima (primjerice “iznos je naveden u eurima“ ili „morat ću zamijeniti novac u eure“), dok se kod brojčanog iznosa koristi ISO oznaka: EUR (primjer iskazivanja cijene proizvoda gdje će pisati 100 EUR)

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva