NOVOSTI U ISPLATAMA HONORARA S UVOĐENJEM EURA

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022) donosi novosti kod
isplate honorara putem ugovora o djelu i autorskih ugovora.
Datum uvođenja Eura kao valute u Republici Hrvatskoj je 1. siječnja 2023. godine a ovim zakonom je
definirano razdoblje dvojnog iskazivanja valute koje traje od 05.09.2022. do 31.12.2023.

Razdoblje dvojnog iskazivanja
Članak 43.

(1) Dvojno iskazivanje započinje prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem
istekne 30 dana od dana donošenja uredbe Vijeća EU-a u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije i završava protekom 12 mjeseci
od dana uvođenja eura.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, subjekti iz članka 42. ovoga Zakona mogu započeti dvojno
iskazivati od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 52., Stavak 3. navodi :“U razdoblju dvojnog iskazivanja iz Članka 43. stavka 2. ovog Zakona
naručitelj je dužan u ugovoru o djelu i u autorskopravnom ugovoru dvojno iskazati ukupan iznos koji će
biti isplaćen izvršitelju uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.“
U čemu je promjena i novost?
Ukoliko ste do sada u ugovoru o djelu navodili bruto iznos honorara izvoditelju, prema novom zakonu
potrebno je navesti i neto iznos koji će se isplatiti fizičkoj osobi na žiro račun. Pritom oba iznosa (bruto i
neto) moraju biti navedeni u obje valute: kunama i eurima.
Naručitelj posla mora navesti i tečaj konverzije

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva