KORIŠTENJE OSOBNOG PRIVATNOG VOZILA U POSLOVNE SVRHE

Poslodavci u Republici Hrvatskoj imaju mogućnost isplate naknade radnicima za korištenje  privatnog
vozila u službene svrhe u maksimalnom iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru. Iznos naknade od
2.00 ili manji po prijeđenom kilometru je u cijelosti neoporeziv. Iako u Zakonu o porezu na dohodak i
Pravilniku o porezu na dohodak nigdje izrijekom nije navedeno da radnik treba voziti svoje privatno
vozilo niti se to u praksi provjerava, ipak se podrazumijeva da radnik vozi privatno vozilo u svom
vlasništvu. Temljem ovih propisa poslodavac može donijeti odluku ili pravilnik kojim se određuje tko ima
pravo na korištenje privatnog vozila u službene svrhe, u kojem opsegu, po kojoj naknadi i drugo.
Naknada za korištenje privatnog vozila pokriva troškove privatnog vozila koji su povezani s njegovim
korištenjem kao što su: amortizacija, gorivo, održavanje vozila islično. Za isplaćenu naknadu korištenja
privatnog vozila u poslovne svrhe otrebno je poslati JOPPD obrazac (svi podaci bilo kakve isplate koju
poslodavac radi prema fizičkoj osobi) Poreznoj upravi. JOPPD obrazac šalje se poreznoj upravi kako bi
imala uvid u sve primitke fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj.
Prihvatljiv je trošak korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe za prijeđeni put od mjesta gdje radnik
radi do mjesta gdje ga poslodavac šalje na poslovni put. Trošak dolaska na radno mjesto i vraćanja kući
se po ovoj naknadi ne priznaje. Za prijeđeni poslovni put radnik treba voditi evidenciju upotrebe
privatnog vozila s jasno naznačenim početnim i završnim stanjem kilometraže vozila.
Razlikujemo dvije vrste vođenja evidencije korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe:

 1. Evidencija loko vožnje – vodi se u slučajevima kada radnik u jednom smjeru prijeđe manje od 30
  kilometara. Podaci za loko vožnju uključuju naziv poslodavca, ime radnika, registarske oznake
  vozila i marku vozila, datum putovanja, početno i završno stanje brojila, lokacija na koju se
  putovalo i razlog puta. Evidencija o loko vožnji predaje se u računovodsvto na kraju svakog
  mjeseca.
 2. Putni nalog – poslodavac u slučaju kada radnika šalje na put dulji od 30 kilometara u jednom
  smjeru otvara putni nalog. Troškovi vezani uz dulje udaljenosti od 30 km mogu biti cestarine,
  tunelarine, parking i slično što su također priznati troškovi radniku ukoliko su očekivani i
  predviđeni na tom putovanju.
  Poslodavac može donijeti odluku o isplati manjoj od 2,00 kn po prijeđenom kilometru ali i o isplati većoj
  od 2,00 kn po prijeđenom kilometru korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe. U ovom drugom
  slučaju se razlika između isplaćene svote i obračuna od 2,00 kn po kilometru smatra neto plaćom što
  znači da se na tu isplatu oporezivog dijela obračunavaju porez, prirez i doprinosi kao i na neto plaću
  zaposlenika.

Primjer – tablica evidencije korištenja privatnog vozila u poslovne svrhe

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva