Udruge i porez na dodanu vrijednost (PDV) 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) predstavlja porez na potrošnju koji se naplaćuje na izvršene usluge ili prodaju različitih dobara a oporezivi su PDV-om. U Hrvatskoj su obveznici PDV-a trgovačka društva kao i fizičke osobe (obrtnik primjerice) koje obavljaju neku gospodarsku djelatnost.

Udruga postaje obveznik plaćanja PDV-a ako u prethodnoj ili tekućoj godini na osnovi svoje gospodarske djelatnosti ostvari prihode veće od 300.000,00 kn, što se još zove prag za prelazak i upis u registar poreznih obveznika PDV-a.

Djelatnosti koje su gospodarske i za koje udruge izdaju račune mogu biti primjerice seminari, radionice, edukacije te treninzi, sponzorstvo za koje udruga ima ugovor o sponzorstvu, iznajmljivanje nekretnina,  usluge snimanja i montaže videa, promidžbene usluge i drugo u skladu sa zakonom.

Ono što ne ulazi u prag prometa za plaćanje PDV-a su primljene donacije (pravnih i fizičkih osoba) i potpore, članarine koje članovi udruge uplaćuju na račun udruge sukladno statutu i prodaja dugotrajne imovine.

Prijava upisa u registar obveznika PDV-a podnosi se nadležnoj ispostavi porezne uprave prema sjedištu udruge na obrascu P-PDV. Rok za podnošenje obrasca je 15.01. za tekuću godinu i to za one udruge koje su u prethodnoj godini prešle prag prihoda od gospodarske djelatnosti od 300.000,00 kn.

Postoji mogućnost da udruge, iako nisu prešle prag,  postanu obveznici PDV-a na vlastiti zahtjev te u takvom slučaju udruga ostaje obveznik plaćanja PDV-a naredne tri godine bez obzira na visinu prihoda.

Obračun i plaćanje PDV-a udruge vrše same a rok je 20-ti u mjesecu za prethodno razdoblje (mjesec ili tromjesečje). Veliki broj broj udruga u Hrvatskoj nema statutom određenu gospodarsku djelatnost i/ili ne obavlja gospodarsku djelatnost te samim tim nisu obveznici plaćanja PDV-a i ovaj se tekst na njih ne odnosi.

- Adriana Stanivuk
POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Nove objave

Kategorije

POLITIKA KVALITETE

CCI primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u procesima usmjerenim organizacijama civilnog društva, dionicima lokalne zajednice i inicijativama građana.

Program regionalnog razvoja civilnoga društva